Voorzitter van het wijkcomité Mark Peerdeman overhandigt het boekje De Vogelwijk, 100 jaar geschiedenis van een Leidse buurt aan burgemeester Henri Lenferink. Van links naar rechts Joke Ouwehand, Mark Peerdeman, burgemeester Lenferink, Cees Meijer en Hans Dirken.
Voorzitter van het wijkcomité Mark Peerdeman overhandigt het boekje De Vogelwijk, 100 jaar geschiedenis van een Leidse buurt aan burgemeester Henri Lenferink. Van links naar rechts Joke Ouwehand, Mark Peerdeman, burgemeester Lenferink, Cees Meijer en Hans Dirken.

‘De Vogelwijk 100 jaar, geschiedenis van een Leidse buurt’

Algemeen

LEIDEN - Burgemeester Henri Lenferink nam dinsdag 17 januari een boekje over de Leidse Vogelwijk in ontvangst van de voorzitter van het Wijkcomité Mark Peerdeman. De Vogelwijk bestaat honderd jaar en de Stichting Wijkcomité Vogelwijk vond dit een mooie gelegenheid om de geschiedenis van dit deel van Leiden weer eens tegen het licht te houden. 

De Vogelwijk, 100 jaar geschiedenis van een Leidse buurt is een grotendeels herziene editie van een boekje over de wijk dat in 2010 verscheen. Het verhaalt over de geschiedenis van de Vogelwijk vanaf de periode dat in dit deel van Nederland de getijden en de Rijn het landschap nog domineerden, tot aan de huidige tijd. De redactie bestond uit Cees Meijer, Joke Ouwehand, Hans Dirken en Mark Peerdeman.

Voor deze herziene uitgave heeft de redactie de historie nader onderzocht, is de archieven ingedoken, heeft actuele bronnen aangeboord, nieuw beeldmateriaal ontdekt en (oud)bewoners benaderd die nog iets interessants konden vertellen. Het resultaat is, dat er heel veel is gevonden dat de moeite waard was om te vermelden. Alle wijkbewoners hebben inmiddels een exemplaar van deze uitgave ontvangen.

De voorzitter van het wijkcomité Mark Peerdeman zegt daarover met trots: ”De geschreven historie van de wijk en het gebied, kunnen we altijd in de archieven terugvinden. Maar dit boekje biedt daarnaast ook de mondelinge overlevering van de bewoners, zodat ook die niet wordt vergeten.” 

Burgemeester Lenferink is blij met het initiatief: “Het is zo mooi dat mensen de geschiedenis van hun eigen woonomgeving kennen.”

Boekje kopen

Geïnteresseerden kunnen een boekje bestellen door € 10 over te maken op rekening NL80 INGB 0003 2164 58 t.n.v. Stichting Wijkcomité Vogelwijk onder vermelding van ‘boekje’.

Sponsoren

Het boekje is mogelijk gemaakt door bijdragen van de bewoners van de Vogelwijk, Garagebedrijf Brouwer, het Druckerfonds, Advocatenkantoor Groenendijk & Kloppenburg, de Historische Vereniging Oud Leiden, boekhandel De Kler, de gemeente Leiden, de Kopersvereniging Nieuweroord, Stichting Vogelwijk Energiezuinig.

De Vogelwijk 100 jaar, geschiedenis van een Leidse buurt

Uit de krant

Uit de krant