Afbeelding

Bollenschuur Rijnsburgerweg 43a wordt monument

Algemeen

Het college van Oegstgeest heeft het voornemen de voormalige bollenschuur op Rijnsburgerweg 43a aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Door van het pand een gemeentelijk monument te maken, geven burgemeester en wethouders bescherming aan de monumentale delen en cultuurhistorische waarden van de bollenschuur. Hierdoor blijft dit belangrijke tastbare element van de geschiedenis van de bollencultuur behouden.

Uit de krant

Uit de krant