Fietsstraat Haagweg-Zuid.
Fietsstraat Haagweg-Zuid. Foto: Eelkje Colmjon

Veilig en vlot fietsen tussen de grote steden

Algemeen

De fiets als alternatief voor andere vervoersmiddelen wordt steeds aantrekkelijker. Zeker nu het steeds drukker wordt op autowegen. Om de omschakeling naar de fiets te versnellen en veilig mogelijk te maken, zijn verbeteringen van fietsroutes tussen de grote steden noodzakelijk. Leiden is blij dat het Rijk en de regio hebben besloten om 9,13 miljoen euro te investeren in fietsprojecten in Voorschoten en in Leiden. Zo wordt het aantrekkelijker om te fietsen op de regionale route tussen Den Haag, Leidschendam en Leiden.

Het besluit tot de gezamenlijke investering is afgelopen donderdag 10 november genomen in het Bestuurlijk Overleg MIRT tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en regionale bestuurders. MIRT staat voor het ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport’ van het Rijk. Het gaat om een totaalinvestering van 9,13 miljoen euro. De investering van het Rijk bedraagt 2,67 miljoen euro. De rest van de investering wordt gedragen door de provincie Zuid-Holland en gemeenten.

De Leidse wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit & Financiën): “Wie straks forenst tussen Den Haag, Leidschendam en Leiden kan nog veiliger en vlotter reizen met de fiets. Met deze investering kunnen we een aantal fietsprojecten die Leiden in beeld heeft goed uitvoeren. Zo zijn er al vergevorderde plannen om het kruispunt bij de Groote Vink zo in te richten dat autoverkeer en fietsverkeer elkaar niet meer kruisen. Als je je weg vervolgt, kom je langs de kersverse fietsstraat Haagweg, maar fiets je nog verder dan is er nog werk aan de winkel voor Leiden. Deze investering levert ook een bijdrage aan het project waarbij we de Morsweg veiliger willen inrichten voor de fietser en het autoverkeer een andere route moet gaan rijden. 

Fietsen ook voor grotere afstanden aantrekkelijker

Ook wordt de investering gebruikt voor de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk ten noorden van Park Matilo en de fietsstraten op de Lammenschansweg. Al deze projecten dragen bij aan het verbeteren van het regionale fietsnetwerk, om fietsen ook voor grotere afstanden aantrekkelijker te maken. Dit kan zo voor sommige verkeersdeelnemers de fiets aantrekkelijker maken dan met de auto te rijden via onder andere de A4.

MIRT A4 Burgerveen – N14

De investering komt oorspronkelijk voort uit het MIRT-project A4 Burgerveen – N14 waar de afgelopen jaren aan is gewerkt. Het doel hiervan was de afwikkelingsproblemen op de A4 op het deel Burgerveen - N14 tegen te gaan. Bij de onderzoeken voor dit project is ook gekeken of er andere kansen op verkeersgebied waren om samen aan te pakken. Daarbij kwam het verbeteren van de fietsverbinding tussen Leiden en Leidschendam naar voren. Na een ronde van prioriteren van projecten door het Rijk is nu echter voorlopig het MIRT-project van de A4 op pauze gezet. Hierdoor was het niet meer mogelijk de verbetering van de fietsverbinding op te pakken binnen het MIRT-project. Rijk en regio zijn er vervolgens op uit gekomen toch de investering in de fietsverbinding Leiden-Leidschendam te doen, ondanks de voorlopige pauze van het MIRT-project. 

Uit de krant

Uit de krant