Bij gebrek aan rietjes ...
Bij gebrek aan rietjes ...

Met een beperking onbeperkt naar evenementen in Oegstgeest

Algemeen

‘Niets over ons, zonder ons!’, dat is het motto van het verdrag van de Verenigde Naties dat de rechten vaststelt van mensen met een handicap. Door het aannemen van dit verdrag verplicht de overheid zich, landelijk en lokaal, om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking én om bij het maken en uitvoeren van inclusief beleid, actief gebruik te maken van hun ervaringsdeskundigheid.

Door Cor de Jongh

In lijn met dit verdrag heeft de gemeenteraad van Oegstgeest eind 2021 de zogeheten ‘lokale inclusieagenda aangenomen. Dit is een plan met ambities, een zevental thema’s en daaraan gekoppeld doelen en actiepunten, gericht op het inclusiever maken van onze Oegstgeester samenleving. Een samenleving waarbij ook inwoners met een beperking ‘onbeperkt’ kunnen meedoen.

Margriet van Kampenhout en Martina van Egmond vertellen over het onderwerp inclusie en dan specifiek over het thema ‘festivals’. Beide dames zijn al vanaf vorig jaar betrokken bij het opstellen van deze agenda. Margriet vanuit haar netwerk en Martina na het lezen van een artikel in deze krant, waarbij (ervaringsdeskundige) inwoners werden gevraagd om deel te nemen aan een adviesgroep. 

Beide dames hebben veel nagedacht over de inclusie-agenda. “Probeer alles ook echt inclusief te maken, dus niet alleen de letterlijke toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes. Maar ook digitaal, zorgen dat bijvoorbeeld blinde inwoners met websites van gemeente en ondernemingen uit de voeten kunnen,” betoogt Margriet. “En gebruik begrijpelijke en heldere taal. En dat iedereen, ook met een beperking, een drankje kan drinken of een hapje uitgeserveerd kan krijgen. Dus niet alleen hoge statafels. Zorg ook voor duidelijke routes bij evenementen en geef ook duidelijk aan waar de toiletten zijn voor mensen met een beperking.”

Zomerborrel

Margriet en Martina bezochten afgelopen zomer onder andere de zomerborrel ‘Landskroon’. Vooropgesteld dat iedereen van de organisatie welwillend is om ook bezoekers met een beperking te helpen, zijn er toch wel verbeterpunten. De aanrijroute naar ‘Landskroon’ was voor Margriet, die op een aangepaste fiets rijdt, niet duidelijk waardoor ze eerst verkeerd om ging. Een ‘toegankelijk toilet’ was ergens achteraf opgesteld, omdat de organisatie bang was dat iedereen er dan gebruik van zou maken. Het toilet was voor Margriet niet te vinden, pas na vragen ernaar. En voor haar was het ontbreken van rietjes voor haar drankje een echt gemis. Zij kan vanwege haar handicap geen beker vasthouden en de beker die zij kreeg was zo slap dat ook daaruit drinken niet echt mogelijk was. 

Volgens Margriet zijn er volgend jaar ieder geval rietjes (zie foto). Overigens denken beide bezoeksters dat het ook een ‘kip-ei’ verhaal is. “Er komen nu bijna geen bezoekers met een beperking omdat zij denken dat een dergelijk festival voor hen ongeschikt is”, vertelt Martina. “De organisatie zit wellicht met het dilemma ‘moet ik extra brede toiletten huren, rietjes kopen en lage tafels neerzetten’ als er misschien toch geen ‘gebruikers’ komen. Positief was dat er op het terrein geen dikke stroomkabels lagen, die met een mat waren afgedekt. Dat komt elders vaak voor, maar met een rolstoel kom je daar echt niet overheen. Wat ook hier echt beter kan, is goed communiceren van de toegankelijkheid voor iedereen, zowel vooraf als op locatie.”

Werffpop

Martina was ook bij Werffpop. Daar was, vond zij, in ieder geval op veel punten nagedacht over de bezoekers met een beperking. Zo waren er bij de Foodtrucks, die zo hoog zijn dat iemand in een rolstoel niet fatsoenlijk kan bestellen, uitserveertafels neergezet. 

Ook was er een ‘extra brede toilet’ die vooraan stond, goed toegankelijk en heel duidelijk gepositioneerd. Aandachtspunt is dan wel dat de wasbak weer niet te hoog moet zijn.

Verder was de aanlooproute superduidelijk aangegeven. Bij de organisatie was duidelijk nagedacht over de bezoekers met een beperking.

De gemeente wil inclusie stimuleren bij evenementen en situaties waar zij niet zelf de organisator van is. Zo is er een checklist gemaakt voor organisatoren met aandachtspunten op dit gebied. Het is nu vooral om bewustzijn creëren: “hebben we ook aan de bezoekers met een beperking gedacht?”

Volgens Margriet en Martina zou het goed zijn als de aanvraag voor een evenementenvergunning getoetst wordt bij de adviesgroep. “Dan ben je er vroegtijdig bij om aanbevelingen te doen richting de vergunningverlener (de gemeente), maar vooral ook richting de organisatie van een evenement of festival.”

Meedenken

Wie mee wil denken over de inclusie-agenda en deel wil nemen aan de adviesgroep kan zich melden bij inclusieagenda@oegstgeest.nl. “Ben je ervaringsdeskundig op het gebied van bijvoorbeeld autisme, laaggeletterdheid, verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of een andere beperking? Meld je aan!”

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant