Van links naar rechts: Astrid ter Horst (directeur Radius Welzijn) en Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest: Cees Zegveld (voorzitter), mevrouw R. Hanekamp (secretaris) en Dick de Jong (penningmeester). Mevr. M. Schmidt-Kok ontbreekt op de foto.
Van links naar rechts: Astrid ter Horst (directeur Radius Welzijn) en Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest: Cees Zegveld (voorzitter), mevrouw R. Hanekamp (secretaris) en Dick de Jong (penningmeester). Mevr. M. Schmidt-Kok ontbreekt op de foto.

Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest draagt activiteiten over aan Radius Welzijn

Algemeen

Na vele jaren van betrokkenheid heeft het bestuur van Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest besloten de stichting op te heffen en haar activiteiten per november 2022 overgedragen aan Radius Welzijn.

De Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest werd opgericht in 1981 met als doel het financieel ondersteunen van activiteiten voor ouderen en mensen met een functiebeperking in Oegstgeest. Deze activiteiten werden (en worden) uitgevoerd door Radius Welzijn. Door de financiële steun van de Stichting kon Radius Welzijn aanzienlijke extra voorzieningen realiseren. Denk aan materialen voor de Radius-gebruikersruimte, zoals keukenapparatuur, meubilair en digitale middelen. Of financiële ondersteuning voor activiteiten van deelnemers en voor vrijwilligers. De belangrijkste en grootste ondersteuning van de laatste jaren was de aanschaf van een nieuwe Dorpsbus voor de inwoners van Oegstgeest. Hiervan wordt nog steeds zeer veel gebruik gemaakt.

Daarnaast werden de projecten AutoMaatje, BUUV, en op de valreep meer bewegen voor ouderen en de opzet van een Odense-project ondersteund. De ontvangen financiële middelen werden verkregen door met name donaties, subsidies, legaten en erfstellingen. De afgelopen jaren werd het echter steeds moelijker om de doelstellingen te behalen onder andere door verdergaande privacybeperkingen. Ook de opvolging van het bestuur was lastig te realiseren. De bestemming van de nog resterende middelen blijft ongewijzigd voor de ondersteuning van ouderen in Oegstgeest

Het bestuur van Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest dankt alle inwoners en donateurs van Oegstgeest die de Stichting financieel hebben ondersteund. Radius Welzijn is de Stichting Vrienden dankbaar voor al hun inspanningen en betrokkenheid gedurende zoveel jaren. Het overdrachtsmoment aan Radius Welzijn vond plaats begin november in Oegstgeest.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant