De voorzijde van de huurwoningen. Rechts het Dorpscentrum.
De voorzijde van de huurwoningen. Rechts het Dorpscentrum. Foto: Willemien Timmers

‘Vergunning huurwoningen Lijtweg te snel en zonder goed nadenken verleend’

Algemeen

DEN HAAG – Angst voor gedwongen huisuitzetting hoeven de huidige bewoners niet te hebben. Maar als het aan de Stichting Dorpscentrum Oegstgeest ligt, komt er op termijn wel een einde aan de bewoning van het voormalige consultatiebureau aan de Lijtweg. Via een natuurlijk verloop waarbij vertrekkende bewoners niet meer worden opgevolgd door nieuwe.

Door Adrie van der Wel

De Raad van State behandelde vandaag de bezwaren van de stichting tegen de vergunning die door het college van Oegstgeest was verleend voor de tien sociale huurwoningen. Die zijn intussen gerealiseerd en worden al enige tijd bewoond.

Volgens de stichting staan de huurwoningen veel te kort op het Dorpscentrum waarin onder meer een muziekschool is gevestigd. Dat betekent mogelijke overlast voor de bewoners en dus een slecht woonklimaat. En dat kan ook betekenen dat de activiteiten in het Dorpscentrum beperkt moeten worden. Kortom, slechte ruimtelijke ordening.

De vergunning werd in afwijking van het geldende bestemmingsplan verleend. Projectontwikkelaar Holland Property Development wachtte het beroep van de stichting tegen de bouw niet af en ging gewoon aan de slag. Volgens woordvoerders weliswaar met het risico dat de vergunning alsnog bij de rechter zou kunnen sneuvelen. Maar dat risico werd klein geacht.

Fouten

Maar de kans is groot dat de Raad van State het college fors op de vingers gaat tikken. Het heeft er alle schijn van dat de vergunning te snel en zonder goed nadenken is verleend. Vlak tegenover de woningen zit de muziekschool waar versterkte muziek mag worden gemaakt. Daarmee is door het college geen rekening gehouden. Volgens de advocaat van het college kan de versterkte muziek worden verboden met toepassing van milieuregels.

Maar volgens de Raad zijn die niet aan de orde, omdat het college had moeten kijken naar het bestemmingsplan. Dat plan laat een muziekschool en andere activiteiten met versterkte muziek toe. Het college had toen moeten bedenken of versterkte muziek op korte afstand wel aanvaardbaar is voor de bewoners en de maximale gebruiksmogelijkheden van het Dorpscentrum niet te veel worden beperkt.

Reparatie mogelijk?

De advocaat van het college stelde dat er geen klachten zijn en dat er zo nodig extra maatregelen kunnen worden getroffen. Maar het college zal dit ook juridisch alsnog goed moeten regelen, omdat anders de vergunning sneuvelt. Een van de staatsraden suggereerde al dat het college extra huiswerk zal krijgen.

Tijdens de zitting moest de advocaat ook erkennen dat er bij het verlenen van de vergunning niet is getoetst aan geldend parkeerbeleid. Ook voor die fout zal het college een oplossing moeten vinden.

Maatschappelijke bestemming

“We praten vandaag over een papieren werkelijkheid”, meldde de advocaat van de projectontwikkelaar. “De activiteiten in het Dorpscentrum hebben geen klachten opgeleverd. “Wonen en activiteiten kunnen uitstekend naast elkaar bestaan.”

De woordvoerder van de stichting beaamt dat het met de klachten gelukkig meevalt. Dat neemt niet weg dat de situatie verre van ideaal is en de mogelijkheden om het Dorpscentrum en de binnentuin te gebruiken beperkt worden. Alles behalve wonen is volgens hem hier mogelijk in het voormalige consultatiebureau. Hij had veel liever gezien dat die ruimte onderdeel zou gaan vormen van een groot cluster met een maatschappelijke bestemming. Het zou onderdak kunnen geven aan de bibliotheek en de kringloopwinkel SOEK. “Dit is een gemiste kans.” Volgens de advocaat van het college heeft het belang van woningbouw zwaarder gewogen.

De Raad van State oordeelt over binnen enkele maanden.

De achterzijde van de huurwoningen grenst aan de binnentuin van het Dorpscentrum. | Archieffoto

Uit de krant

Uit de krant