Afbeelding
Foto: Willemien Timmers

Open Monumentendagen 2022: ‘Duurzaamheid duurt het langst’

Algemeen

Op zaterdag 10 en zondag 11 september vindt het Open Monumentenweekend 2022 plaats. Het wordt weer een regulier Open Monumentenweekend met deuren van locaties die open staan, met muziek, en met de Universiteit van Oegstgeest! Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar ‘duurzaamheid duurt het langst’. 

Duurzaamheid is het zorgen voor een evenwicht tussen mens en natuur, tussen leefomgeving en milieu. Dit vraagt om het stimuleren van meer biodiversiteit in de natuur, en het hergebruik van gebruikte producten en afvalstoffen. Maar ook het zoeken naar duurzame vervoersalternatieven, over water bijvoorbeeld, voor vervoer door de lucht of over de weg. En natuurlijk kunnen bezoekers veel leren van de architectuur van eeuwenoude historische panden als toonbeelden van duurzaam bouwen. Hiermee zijn drie belangrijke onderwerpen benoemd die centraal staan in het aanstaande Open Monumentenweekend.

Weggooien? Mooi niet: De huidige economie is vooral lineair en uitputtend: veel van de materialen die we uit de aarde halen om producten van te maken en te verwerken eindigen voor twee derde binnen een jaar als afval of broeikasgas. Grondstoffen moeten duurzaam worden gewonnen, slimmer verwerkt en beter gerecycled, zodat ze haast eindeloos kunnen worden hergebruikt. Dat is wat de circulaire economie beoogt. Kleinschalige en particuliere initiatieven hiervan in Oegstgeest zijn de Soek en het Repair café. Onder het motto: “Weggooien? Mooi niet” helpt het Repair café deze circulaire gedachte vorm te geven. Bij de Soek, de kwaliteitskringloopwinkel van Oegstgeest staat nieuw leven geven aan en een nieuwe eigenaar zoeken voor goede gebruikte spullen centraal.

De natuur speelt zowel bij de biologische kwekerij de Groene Cirkel als bij de volkstuinvereniging De Groenerie een hoofdrol. Maak in het weekend kennis met hun bijdrage aan duurzaamheid.

“En laten we zo min mogelijk slopen maar zorgvuldig met ons erfgoed omgaan!“ vertelt een van de organisatoren van het Open Monumenten en Osger Weekend. “In het weekend kunt op soms verrassende locaties ontdekken hoe duurzaamheid actief wordt opgepakt en gerealiseerd!”

Eind augustus vinden Oegstgeestenaren het gratis programmaboekje van het weekend op diverse locaties in het dorp, onder andere in het gemeentehuis, de boekhandels en de bibliotheek.

Uit de krant

Uit de krant