Dinsdag 26 juli was men druk bezig de hal voor tijdelijke bewoning in gereedheid te brengen. |
Dinsdag 26 juli was men druk bezig de hal voor tijdelijke bewoning in gereedheid te brengen. | Foto: Willemien Timmers

Crisisnoodopvang in De Cuyl

Algemeen

In de maand augustus zullen zo’n 75 vluchtelingen opgevangen worden in sporthal De Cuyl. Het is de tweede maal dat er een groep wordt opgevangen in de sporthal. In oktober 2015 verbleven 120 (toen voornamelijk Syrische) vluchtelingen er twee maal 72 uur. Ditmaal zal het voornamelijk gaan om nareizende familieleden van vergunninghouders die al in Nederland verblijven. In de praktijk zal het nu veelal gaan om vrouwen en kinderen die van deze cisisnoodopvang gebruik zullen maken.

Sporthal biedt maand lang onderdak aan 75 vluchtelingen

Door Willemien Timmers

Wethouder Tim van Tongeren, die deze weken waarneemt voor burgemeester Jaensch die met vakantie is, legt uit: “In het landelijk overleg van de 25 veiligheidsregio’s heeft de staatssecretaris de opdracht gegeven om de vluchtelingen die nu in Ter Apel buiten en op stoelen slapen, op te vangen in de diverse gemeenten. Regio Hollands Midden kreeg de taakstelling om 225 extra vluchtelingen te huisvesten. In de vergadering van dinsdag, die werd voorgezeten door de Leidse burgemeester Lenferink, hebben wij als gemeenten gezamenlijk besproken hoe we deze kwestie gaan oplossen. Alphen en Nieuwkoop gaven aan voor 75 plaatsen te kunnen zorgen en toen kwam naar voren dat Oegstgeest met De Cuyl als enige over een op korte termijn passende locatie voor tijdelijke opvang bleek te beschikken. Dat was inderdaad zo.”

In overleg met gemeente Zuidplas is afgesproken dat de vluchtelingen op 1 september naar die gemeente vertrekken. “We vangen hen allebei voor een maand op. Daarna is het aan het Rijk om een meer structurele oplossing te bieden.”

Hulp

Het omvormen van de sporthal tot een plek waar het fijn is om te wonen en te slapen, zal niet door Oegstgeest zelf gedaan worden, daar is de veiligheidsregio verantwoordelijk voor. “Zij zorgen voor bed, bad, brood, beveiliging en gezondheidszorg”, aldus de wethouder. De hal zal voor twee derde worden ingericht, zodat men ruimte heeft om ook binnen activiteiten te organiseren. “Als er Oegstgeestenaren zijn die daarbij mee willen helpen, kunnen zij zich via de website van de gemeente aanmelden. Overigens hebben we van de voorzitter van FC Oegstgeest, Pepijn Hentenaar, al begrepen dat de voetbalclub de vluchtelingen met open armen zal ontvangen, en dat ze op diverse tijden van de faciliteiten gebruik kunnen maken.” De wethouder benadrukt dat het niet de bedoeling is dat Oegstgeestenaren op eigen initiatief met tassen kleding of voedsel richting De Cuyl gaan. “Fijn als mensen willen helpen, maar laat dat dan via het aanmeldformulier op onze website weten.”

Op 1 september zullen de 75 vluchtelingen dus naar gemeente Zuidplas verhuizen. “Maandag 5 september zal de sporthal weer helemaal ‘spic en span’ zijn, zodat de reguliere sportactiviteiten daar weer kunnen plaatsvinden.”

De groep vluchtelingen wordt in Oegstgeest ontvangen naast de statushouders die in het Hoefijzergebouw wonen en naast de groep Oekraïense vluchtelingen die ook daar en op diverse plaatsen is ondergebracht. “Oegstgeest heeft aantoonbaar draagvlak laten zien om samen dit vluchtelingenprobleem op te lossen,” aldus Van Tongeren. “Daar ben ik trots op.”

Informatie

De gemeente Oegstgeest heeft een kijkmoment voor direct omwonenden georganiseerd vlak voor het moment dat de tijdelijke bewoners hun intrek in de hal nemen. Op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 wordt een inloopuurtje voor alle inwoners georganiseerd in de raadszaal van het gemeentehuis.

www.oegstgeest.nl/crisisopvangDeCuyl

Uit de krant

Uit de krant