Afbeelding

Oud-raadsleden bezoeken informatiecentrum RijnlandRoute

Algemeen

Op vrijdagmiddag 22 juni waren dertig oud-raadsleden en oud-collegeleden van Oegstgeest aanwezig op het informatiecentrum van de RijnlandRoute in Leidschendam.

Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest, heette de aanwezigen welkom en toonde zich verheugd dat er een nieuw college is gevormd met drie nieuwe wethouders. Het wordt niet gemakkelijk om de ambities waar te maken gegeven de beperkte financiële ruimte, die mogelijk bij de herverdeling van het Gemeentefonds in 2025 nog kleiner wordt, zo werd duidelijk.

De voorzitter van Holland-Rijnland, de Leidse burgemeester Henri Lenferink, schetste in een mooi betoog de bestuurlijke samenwerking in de regio sinds 2002 om de lang gekoesterde wens om een west-oost-verbinding tot stand te brengen tussen de A44 en de A4 te realiseren.

Adrie Franken, de projectcoördinator van Rijkswaterstaat, nam de aanwezigen mee in de voorbereiding en uitvoering van dit grootste infrastructurele project van Zuid-Holland. Hij schetste hoe de problemen getackeld werden en welke oplossingen - waaronder verschillende unieke innovaties - doorgevoerd zijn. Naar verwachting wordt het project in het voorjaar van 2024 afgerond. Na de sprekers konden de aanwezigen naar het uitkijkpunt lopen om de ingang van de tunnel te zien. Om veiligheids-technische redenen mochten zij niet in de tunnel kijken. De bijenkomst werd afgesloten met een borrel in Waterfront, dichtbij het informatiecentrum.

Uit de krant

Uit de krant