Voorzitter Ivonne Janka en penningmeester Mathilde van der Burg openen de nieuwe brug én vieren de aansluiting op de nutsvoorzieningen. | Foto Wil van Elk
Voorzitter Ivonne Janka en penningmeester Mathilde van der Burg openen de nieuwe brug én vieren de aansluiting op de nutsvoorzieningen. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Feestje bij Oegstgeester Volkstuinvereniging

Algemeen

Afgelopen zaterdag, 18 juni, kon er bij de Oegstgeester Volkstuinvereniging (OVV) een feestje gevierd worden. De reden? Het clubhuis is afgelopen voorjaar aangesloten op water en elektra.

“Sinds de koop van de grond in 2014 was het al een stille wens van de Oegstgeester Volkstuinvereniging om voor het clubhuis aansluiting op water en elektra te realiseren”, vertelt Mathilde van der Burg, penningmeester van de OVV. “Helaas zaten daar behoorlijk wat haken en ogen aan op zowel administratief als financieel vlak.”

Vlak na de koop van de grond, OVV werd eigenaar, was de aanleg van de nutsvoorzieningen financieel geen haalbare kaart. “De afgelopen tweeëneenhalf jaar zijn we er toch weer eens in gaan duiken. Het complex bleek een adres te hebben; een vereiste voor aansluiting. En na onderzoek bleek dat we als vereniging een goede lange-termijn investering aandurfden.” Het bestuur kon de leden een constructie aanbieden de helft van de kosten door de vereniging zelf werden gefinancierd, en de andere helft via externe financiering bij elkaar gehaald werd.

Toen de financiën eenmaal rond waren, lagen er logistiek en praktisch ook grote uitdagingen. “Aansluiting op water en elektriciteit is één, maar dan was er nog een afstand van ongeveer 150 meter te overbruggen voor het doortrekken van de elektriciteitskabels en waterleidingen naar ons Praathuis.”

‘In 2014 was het al een stille wens om voor het clubhuis aansluiting op water en elektra te realiseren’

Toen de werkzaamheden voor het vervangen van de brug naar het volkstuincomplex van start gingen, bleek dat het moment te zijn om de nutsaansluitingen gelijk mee te pakken. “Er kon een geul gegraven voor de kabels en met behulp van kennis en inzet van tuinders en connecties zijn er professionele berekeningen gemaakt van het benodigde materiaal.”Onder de bezielende leiding van één tuinder in het bijzonder en de hulp van vele anderen en een bevriend elektrobedrijf werden de leidingen gelegd en de hoofdmeterkast bij de ingang geplaatst. De groepenkast kwam bij het Praathuis. “Ook zijn leden aan de gang gegaan met het bouwen een pantry-achtige keuken in het Praathuis. Inmiddels was ook de externe financiering rond gekomen: met dank aan Fonds 1818, die ons een subsidie heeft toegekend, waardoor het project geslaagd kan worden genoemd!” vertelt Mathilde blij. 

“Met de komst van deze voorzieningen kunnen we nóg meer verbinding creëren tussen de volkstuinders onderling. Het Praathuis voorziet in zoveel meer dan alleen in kennismaking. Een goed uitgerust clubhuis zorgt voor nog meer mogelijkheden voor ondersteuning en verbroedering!”

Uit de krant

Uit de krant