Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Willemien Timmers

Oegstgeest wil meer bezoekers uit regio

Thema regiocampagne: ‘Wij komen graag in Oegstgeest’ ‘Wij komen graag in Oegstgeest’. Dat is het thema van de campagne waarmee de Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest de 225.000 bewoners in een straal van tien kilometer de komende maanden wil aanjagen vaker naar het groene schrijversdorp te komen om te winkelen, te wandelen en voor horecabezoek.

De campagne start deze week met de eerste publicatie. Dit is onderdeel van een serie ingezonden mededelingen in negen regionale huis-aan-huisbladen en berichten via de sociale media. Ook op de website www.terugnaaroegstgeest.nl zullen statements van de bezoekers van het dorp komen te staan. Het is de bedoeling de campagne later verder uit te breiden met posters, flyers, abri’s en eventueel radio- en busreclame en volgend jaar te herhalen. 

Uit consumentenonderzoek blijkt dat bezoekers uit de regio de winkelcentra en horeca in Oegstgeest voor corona goed wisten te vinden. Na twee jaren met meerdere corona lockdowns en toenemende aankopen via internet is dat niet meer vanzelfsprekend. Met deze campagne wil Dorpsmarketing Oegstgeest huidige en nieuwe bezoekers uit de regio weer attenderen op de uitstekende winkel-, sport-, horeca- en wandelmogelijkheden in Oegstgeest. 

De regiocampagne ‘Wij komen graag in Oegstgeest’ is de derde grote marketingcampagne van Dorpsmarketing Oegstgeest. De eerste en ook permanente campagne ‘Terug naar Oegstgeest’ wordt samen vormgegeven met meer dan veertig partners in het dorp (winkeliersverenigingen, individuele ondernemers en sportclubs), die deze slogan prominent voeren op hun winkels of clubhuis en op reclame- en verpakkingsmateriaal.

De eveneens nog doorlopende campagne ‘Houd Oegstgeest vitaal, koop (ook online) lokaal’ is gericht de eigen bewoners en benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de dorpsbewoners om de uitstekende voorzieningen in het dorp mee in stand te houden. Deze campagne wordt ondersteund door meer dan veertig voorzitters, die de oproep hebben ondertekend en hebben aangegeven deze boodschap periodiek uit zullen dragen in eigen kring.

De Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest is in 2017 in het leven geroepen met financiële steun van de gemeente met als doel het creëren van grotere economische en sociaal-culturele activiteiten, de dorpscultuur te versterken en het beste in de eigen gemeenschap naar boven te halen. Sinds die tijd is Dorpsmarketing de motor of de promotor van veel activiteiten in het dorp en hoopt dat velen terug naar Oegstgeest komen.


George en Yttje van Zonneveld zeventig jaar getrouwd

Vervolg van de voorpagina

Sportief bezig

Beiden hebben getennist. Yttje zelfs tot haar 80e. Met name Yttje volgt sport actief op de televisie, zoals voetbal, hockey, tennis en schaatsen. 

“Naast tennis heb ik ook hockey gespeeld en geschaatst”, geeft ze aan. Voetbal is mijn favoriete sport om naar te kijken. Zeker als Ajax speelt”, onderstreept ze haar goede sportieve smaak. George vertelt vanwege zijn werk geen tijd te hebben gehad om in clubverband aan sport te doen. Wel was hij tot de uitbraak van corona actief in de sportschool.
George is nog steeds bezig te zijn op de pc. “Bijvoorbeeld om te bankieren via internet”, zegt hij. Yttje lost nog cryptogrammen op en is toch weer gaan breien.

De vraag van Emile Jaensch of er nog wensen zijn, wordt door George en Yttje ontkennend beantwoord. “We zijn erg blij met de kinderen. Ze helpen ons met alles. Ze zorgen dat we alles in huis hebben en onze dochter, die in Oegstgeest woont, doet de boodschappen. Kortom geweldig”, zeggen ze in koor.

Op zondag 12 juni zijn alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen geweest om in de flat het platina huwelijk te vieren.

Meer berichten