De drie partijen tijdens de onderhandelingen.
De drie partijen tijdens de onderhandelingen. Foto: Willemien Timmers

Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest komen tot concept-coalitieakkoord

Algemeen

“Mede namens D66 en Hart voor Oegstgeest kunnen wij vanavond de heugelijke mededeling doen dat we tot een concept coalitieakkoord gekomen zijn”, sprak de fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest, Melanie van Driel, op donderdagavond 2 juni. “Zoals we eerder al hebben gecommuniceerd hebben in de update over de onderhandelingen hebben overwegingen omtrent gemeentefinanciën in de laatste fase van het proces een grote rol gespeeld. Dit heeft met name te maken met enkele negatieve ontwikkelingen en projecties richting de toekomst die ons noodzaakte om onze plannen opnieuw tegen het licht te houden.”

In het kader van transparantie en openheid willen de drie partijen graag voor de presentatie van het concept akkoord richting de inwoners en de andere partijen de cijfers die de achtergrond van hun keuzes hebben gevormd in de openbaarheid brengen. Daarom verzochten zijn een raadsmededeling te kunnen doen.

“Zoals eerder gecommuniceerd willen wij inwoners, maar ook de andere partijen in de raad de gelegenheid geven om hun reflecties op het concept akkoord te delen. Hiervoor hebben wij 15 juni van 20.00 tot 21.30 een bijeenkomst belegd in het gemeentehuis. Hiervoor zal ook een bericht online en in de Oegstgeester Courant worden gedeeld. Wij verzoeken geïnteresseerden zich voor deze bijeenkomst aan te melden. De avond zal verdeeld worden over drie tafels, bestuur en financiën, ruimte en sociaal. Die zelfde avond vanaf 21.30 uur willen we ook de raad de gelegenheid geven hun reflecties met ons te delen.”

PrO, D66 en HvO streven ernaar om het finale akkoord op deze basis vast te stellen en te presenteren, en in de raad over te gaan tot de installatie van de wethouderskandidaten op 23 juni. “Ook zullen we binnenkort deze kandidaten met u te delen, maar wachten daar nog even op met het oog op de integriteitsprocedure.”

Uit de krant

Uit de krant