Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Monique Shaw

Afscheid van Gerrie Kooijman

Op zaterdag 21 mei kwamen ongeveer tachtig personen bijeen in het Dorpscentrum Oegstgeest om afscheid te nemen van Gerrie Kooijman, pastoraal werker en activiteitencoördinator van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest (VVP). Zij bereikte de leeftijd van 65 jaar en ging met pensioen. Met haar vertrek kwam ook een einde aan een periode van 124 jaar vrijzinnigheid in verenigingsverband in Leiden en Oegstgeest. De aanwezigen werden ontvangen met een kopje thee of koffie en een gebakje.

Door Gé Eegdeman

Rondom dit afscheid was een heel programma samengesteld. Centraal stond een lezing van Prof. Dr. Rick Benjamins, Hoogleraar aan de universiteit Groningen, met als thema: “De toekomst van de Vrijzinnigheid”. Prof. Benjamins kwam tot de conclusie: “dat de Vrijzinnigheid haar gedachtegoed beschikbaar kan houden voor ruimzinnige pioniersplekken, waar predikanten en kerkelijk werkers van “Op Goed Gerucht” veel aandacht aan besteden. Pioniersplekken zijn missionaire instrumenten om het Christendom weer een plaats te geven”. Prof Benjamins denkt ‘dat deze ruimzinnige pioniers een soort vrijzinnigheid vertegenwoordigen, zonder zich vrijzinnig te noemen. Het kan daarbij zinnig zijn om de vrijzinnige erfenis zo beschikbaar te houden en aan te bieden dat nieuwe dragers van de vrijzinnigheid, waar ze ook maar opkomen en hoe ze zich maar zullen noemen, daarvan gebruik maken wanneer ze maar willen’.

Na de lezing van Prof. Benjamins was het tijd voor enkele korte toespraken van Hannah van Seters, met wie Gerrie een activiteit ‘Meditatie vanuit de christelijke traditie’ heeft opgezet; van de sociaal makelaar Sietske Steenbergen, die zitting houdt in het Dorpscentrum, en van Willem Campuis, namens de Protestantse Gemeente Oegstgeest. Daaraan voorafgaande droeg emeritus predikant van de VVP, ds. Marjan Driessen, een gedicht voor beleid door harpspel van Gertrude Ploeg.

Na de geanimeerde theepauze was het de beurt aan ‘De Oude Hap’. In een samenspraak tussen ds. Marjan Driessen, 40 jaar bestuurslid, predikant en activiteitenbegeleider en Gé Eegdeman, 33 jaar ouderling en voorzitter van de VVP, werden de talenten van Gerrie Kooijman opgesomd. Acht jaar geleden was de benoeming van Gerrie Kooijman als Pastoraal Werker een ‘gouden greep’ gebleken.

Nogmaals werd er een gedicht voorgedragen, nu door Lies de Rooij, waarna het afscheidcadeau werd overhandigd door de penningmeester van het Steunfonds van de Vereniging, Frank Brunnekreeft, voorafgegaan door een korte toespraak. Het cadeau was een prachtige gestileerde vogel, een grutto, die Gerrie en haar echtgenoot Arie mee zullen nemen naar hun nieuwe huis in Hurwenen, een klein dorp in de buurt van Zaltbommel.

Na afloop van dit programma nodigde de voorzitter van het Steunfonds, ds. Chris de Jonge, de aanwezigen uit Gerrie ten afscheid de hand te drukken. Van deze mogelijk werd voluit gebruik gemaakt, waardoor er, onder het genot van hapjes, verzorgd door leerlingen van de Leo Kannerschool in Oegstgeest, en een drankje, een geanimeerde sfeer ontstond. Voor veel leden van de voormalige VVP was deze bijeenkomst een soort reünie.

De aanwezigen bedankten Gerrie voor haar inzet en wensten haar en haar echtgenoot een voorspoedige tijd in Hurwenen. 

Meer berichten