Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Op de Kannerschool-lokatie (en daarachter) kan over enkele jaren woningbouw plaatsvinden. | Foto Willemien Timmers</p>

Op de Kannerschool-lokatie (en daarachter) kan over enkele jaren woningbouw plaatsvinden. | Foto Willemien Timmers

(Foto: Willemien Timmers)

‘Meer woningen’ blijft het motto de komende jaren

“Het is echt al heel lang geleden, en dan hebben we het over 2014, dat er in Oegstgeest sociale huurwoningen zijn gebouwd. Dat moet echt anders.” Aan het woord is Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder bij woningbouwcorporatie MeerWonen.

Door Willemien Timmers

Het gaat hem aan zijn hart dat er in de laatste jaren zo weinig beweging heeft gezeten in de markt voor sociale woningbouw. “Nog steeds bestaat, zeker in Oegstgeest, het idee dat ‘groen’ altijd tegenóver woningbouw staat. Deze framing klopt niet. Er zijn in iedere gemeente plekken, al dan niet rommelig of bebouwd, waar plannen voor sociale woningbouw ontwikkeld kunnen worden.”

Hoogvliet betoogt dat potentiële locaties door tegenstanders van bouwplannen soms ten onrechte het label ‘groen’ krijgen. “Er zijn altijd mogelijkheden te vinden. Ook op plekken die verrommeld zijn of waar gesloopt moet worden. Zulke locaties kunnen echt mooier worden als wij er iets goeds neerzetten.”

Eén van de locaties waar MeerWonen hoopt te gaan bouwen is die van de Leo Kannerschool op de Hazenboslaan. Die ruimte komt als alles meezit najaar 2024 beschikbaar. De Kannerschool is dan naar de nieuw te bouwen school aan de Endegeesterstraatweg verhuisd. Aansluitend kan het gebouw aan de Hazenboslaan gebruikt gaan worden als tijdelijke huisvesting voor de Gever-Deutz Terweeschool. Hun huidige schoolgebouw aan de Terweeweg wordt, achter de historische gevel, immers geheel vernieuwd. Als de nieuwe GDT-basisschool klaar is, het zal dan misschien al 2027 zijn, zal er op het perceel Kennedylaan-Hazenboslaan-Frans Halslaan woningbouw ontwikkeld kunnen worden. In dit plan, dat nog in ontwikkeling is, zal volgens afspraak 25 procent sociale huur en 25 procent middeldure huur gerealiseerd gaan worden. “We hopen dat in dat plan alle Oegstgeesters iets geboden wordt want er is een groot tekort aan zowel goedkope als middeldure woningen. Volgens de laatste cijfers van de provincie zal dat tekort alleen nog maar toenemen. En dan hebben we het nog niet eens over de instroom van vluchtelingen.”

Meer

Ondanks dit goede vooruitzicht van woningen aan de Hazenboslaan zou Hoogvliet graag meer willen doen. “De wachtlijsten zijn enorm en we lopen zó achter. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als er op de Leo Kannerschool-locatie alleen maar sociale huurwoningen kwamen”, dagdroomt hij. “Het aantal huurwoningen in Oegstgeest moet écht omhoog. De houding is te vaak geweest: ‘überhaupt geen woningbouw’, en als er dan al íets ergens gebouwd zal worden, dan zeker geen sociale huur.” Hij geeft aan dat het percentage nieuwbouw van sociale huurwoningen in buurgemeenten minstens 30 procent is, terwijl Oegstgeest nu op 25 procent is blijven steken.

“Daarom hebben we vorig jaar, als statement, de prestatieafspraken met de gemeente Oegstgeest ook niet getekend; omdat we zagen dat er al jarenlang weinig vooruitgang was geboekt.”

Momenteel is MeerWonen betrokken bij een drietal projecten in Oegstgeest. Twee projecten in Nieuw Rhijngeest, en de hoge woontoren in Nieuw Rhijngeest Zuid, vlak bij de N206. “Deze drie projecten omvatten 108 sociale huurwoningen. Ik ben blij als dat lukt.”

Geld bij

Hoogvliet legt uit dat onderhandelingen met projectontwikkelaars behoorlijk pittig en complex kunnen zijn. “Vergis je niet. Er moet bij sociale woningbouw behoorlijk wat geld bij – bij elke huurwoning. Je zou het ook ‘zwaar onrendabel’ kunnen noemen. Het zou fijn zijn als dat veranderde. Daarom is het belangrijk dat gemeentes de regie voeren op dit dossier, en ook druk uitoefenen waar dat nodig is. Regie niet alleen voor het bouwen maar ook voor het bouwen van woningen waar Oegstgeesters wat aan hebben. Niet alleen starterswoningen, maar ook woningen voor senioren die al heel lang wachten om door te kunnen stromen naar een appartement. Waardoor er weer eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen.”

De bestuurder geeft aan dat hij blij is dat die druk er vanuit de gemeente Oegstgeest nu lijkt te zijn. “We tekenen dan ook graag deze week de gezamenlijke prestatieafspraken. Het zou mooi zijn als de gemeente zijn best bleef doen om regie te houden op differentiatie in het huuraanbod, en misschien zelfs voor meer dan vijftig procent huurwoningen per project.”

Motto

Volgens Hoogvliet blijft het motto de komende jaren: ‘Er zijn meer woningen nodig’. “Het gaat immers om mensen. Momenteel zijn er zo’n 700 mensen in Oegstgeest actief aan het zoeken naar een huurwoning. Daar moeten we iets mee. Laten we voor hen, en de generatie na ons, actief zoeken naar plekken waar sociale woningbouw gerealiseerd kan worden. Met extra woningen kunnen we ook de doorstroming binnen het dorp bevorderen. Bouwen moet mogelijk zijn als we samen op zoek gaan naar goede locaties. Denk aan de Almondehoeve-locatie, La France, de plekken achter het gemeentehuis en de stukken grond die vrijkomen bij het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. Als er na de verkiezingen aangepakt gaat worden om een tandje bij te schakelen op het terrein van woningbouw, heb ik vertrouwen in de toekomst.”

Meer berichten