Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Gerrie Kooijman neemt in mei afscheid. | Archieffoto Willemien Timmers</p>

Gerrie Kooijman neemt in mei afscheid. | Archieffoto Willemien Timmers

(Foto: Willemien Timmers)

Drieluik Zingeving: Lezingen door gepassioneerde vrouwen

Pastoraal werker en coördinator van het programma Activiteiten Vrijzinnige Protestanten (AVP) Gerrie Kooijman organiseert namens de AVP en in samenwerking met de taakgroep VOS van de Protestantse Gemeente Oegstgeest in de aankomende twee maanden een drieluik met lezingen over Zingeving.

Door Marja Schakelaar

Gerrie is vanaf 2014 actief geweest bij het opstellen van het jaarprogramma van de AVP. De afgelopen jaren heeft zij een voortrekkersrol gehad in het organiseren van activiteiten op het grensvlak van geloof en levensbeschouwing in samenwerking met Taakgroep VOS. Sinds een aantal jaren zijn er meerdere gezamenlijke lezingen geweest. Een reden om hier nu extra aandacht voor te vragen is dat de lezingen worden verzorgd door drie toonaangevende vrouwen in Nederland op het gebied van zingeving. Tevens is het de laatste keer dat Gerrie dit mede georganiseerd heeft. Zij gaat eind mei met pensioen en neemt zaterdagmiddag 21 mei afscheid in het Dorpscentrum. Het drieluik Zingeving betreft drie lezingen, gevolgd door gesprekken, door drie gepassioneerde vrouwen in het Dorpscentrum van Oegstgeest. De poster met het programma is geïllustreerd met het schilderij ‘Evolutie’ van Mondriaan. 

Op zondag 6 maart van 15.00-17.00 uur houdt Hetty Zock een lezing met de titel ‘Harry Potter en levensvragen’. Hetty Zock is religiepsycholoog en bijzonder hoogleraar Geestelijk Verzorging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij betoogt in haar lezing dat de boeken over Harry Potter zo aanspreken bij jong en oud omdat ze niet alleen leuk, spannend en humoristisch zijn, maar ook omdat ze gaan over algemene menselijke en existentiële thema’s zoals angst en frustratie, liefde en vriendschap, de strijd tussen goed en kwaad, opoffering en het vinden van een doel in je leven. Auteur J.K. Rowling put daarbij op creatieve wijze uit allerlei creatieve genres zoals sprookjes, mythen, de christelijke traditie en de hedendaagse cultuur. In de nabespreking komt aan de orde wat deelnemers zelf ontlenen aan het lezen van boeken. Welk boek heeft hun visie en omgaan met moeilijke dingen in het leven sterk bepaald? Welk boek heeft je leven veranderd en is voor jezelf ‘zinvolle’ literatuur?

Op zondag 3 april van 15.00-17.00 uur geeft Renée van Riessen een lezing met de titel ‘Levinas en compassie’. Zij is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Leiden. Zij spreekt naar aanleiding van haar boek ‘Van zichzelf bevrijd’ over transcendentie en nabijheid bij de Frans-joodse filosoof Levinas. In het denken van Levinas is zowel plaats voor de aanwezigheid als de afwezigheid van God. Het afwezig, verborgen zijn van God is volgens Levinas een onmisbaar stadium op weg naar religieuze volwassenheid. Levinas ziet in het gelaat van de medemens die ons nodig heeft, een spoor van God die voorbij is gegaan: een transcendentie-ervaring.

Op donderdag 19 mei van 20.00-22.00 uur geeft Hans Alma haar lezing met de titel ‘Het verlangen naar zin’. Zij is bijzonder hoogleraar Religieus Humanisme en Compassie aan de VU. In haar lezing bespreekt ze de kerngedachten uit haar boek ‘Het verlangen naar zin’. In dit boek ontwikkelt zij een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing. De nadruk ligt op het aandachtig en verbeeldingsvol onderzoeken wat de wereld te bieden heeft. Ze gaat met name in op de vraag hoe we ruimte maken voor aandacht, compassie en zorg, zeker in deze met corona geconfronteerde tijd. Pastoraal werker Gerrie Kooijman hoopt door de aandacht in dit bericht en de poster die op diverse plaatsen in Oegstgeest hangt, deze drie lezingen van een goede opkomst te verzekeren in het Dorpscentrum nu dat weer mag. 

Aanmelden voor een of meerdere van het Drieluik Zingeving: Dorpscentrum, Lijtweg 9, 2341HA Oegstgeest. Toegang 5 euro. Aanmelden is voor iedere lezing verplicht. gerriekooijmanva@outlook.com of 06-18392604.

Meer berichten