Logo oegstgeestercourant.nl
René Akkerman (geheel rechts) afgelopen week in de Pop-up Winkel in Winkelcentrum Lange Voort. |
René Akkerman (geheel rechts) afgelopen week in de Pop-up Winkel in Winkelcentrum Lange Voort. | (Foto: Willemien Timmers)

Maand van de mentor

“Heel oktober de Maand van de Mentor, mijn betrokkenheid bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn en de actie Oegstgeest Ontmoet, het kwam voor mij als vrijwillig mentor allemaal bij elkaar toen ik vorige week een middag samen met vele andere vrijwilligersorganisaties in de schitterend ingerichte pop-upwinkel aan de Lange Voort mocht staan.”

“Een mooiere gelegenheid om de inwoners van Oegstgeest kennis te laten maken met het mentorschap kon ik mij niet voorstellen.
Mentorschap Haag en Rijn is een organisatie die, als regionale afdeling van Mentorschap Nederland, vrijwilligers opleidt en inzet voor mensen die door hun ziekte of beperking niet (volledig) in staat zijn om zelf beslissingen te nemen en hun eigen belangen te behartigen en geen naasten hebben die dat voor ze zouden kunnen doen. Een mentorschap wordt toegewezen door de kantonrechter, waardoor een mentor ook echt de (wettelijke) bevoegdheid heeft om mee te beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van zijn of haar cliënt. Waarbij overigens de eigen wensen en belangen van die cliënt als leidraad gelden en daarom moet je als mentor een vertrouwensband met je cliënt ontwikkelen om samen met hem of haar, de zorgverleners en behandelaars te komen tot een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt. Mooi werk, dat ik zelf nu al zo’n zeven jaar doe.
En leverde mijn middagje pop-upwinkel ook echt wat op? Jazeker! Drie, misschien vier bezoekers overwegen serieus om mentor te worden en zouden een welkome aanvulling zijn op de negen mentoren die op dit moment al in Oegstgeest actief zijn. Een mooie score!
Lijkt het u ook een mooie manier om vrijwilligerswerk te gaan doen en wilt u meer weten, bekijk dan onze website www.mentorschaphaagenrijn.nl.
Intussen hoop ik dat er volgend jaar ook weer een winkel op-pupt aan de Lange Voort. Ik zal er dan ook weer zijn!”

René Akkerman, mentor en pr-ambassadeur Stichting Mentorschap Haag en Rijn

Meer berichten