Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Afvalcoaches delen GFT-bakjes uit voor in de keuken. | Foto Buro JP</p>

Afvalcoaches delen GFT-bakjes uit voor in de keuken. | Foto Buro JP

(Foto: Buro JP)

Start proef GFT-scheiding in twee buurten

Deze week is in de Bloemenbuurt en Schilderswijk een proef gestart om de scheiding van groente-, fruit en tuinafval (GFT) te verbeteren. Afvalcoaches delen GFT-bakjes uit voor in de keuken, er zijn nieuwe en extra verzamelcontainers geplaatst en buurtbewoners hebben een scheidingswijzer ontvangen.

Ook gaat de gemeente in gesprek met bewoners over het belang van GFT-scheiding en wat hen daarin helpt of juist hindert. Wethouder Glasbeek: ”Veel mensen scheiden GFT, zeker snoei- en tuinafval, behoorlijk goed. Toch belandt elk jaar nog 58 kilo GFT per inwoner in de verbrandingsoven. Met deze pilot zetten we een stap in de goede richting en verzamelen we kennis die we ook voor de rest van Oegstgeest kunnen gebruiken.” De proefperiode duurt tot 30 november. 

Afvalcoaches

De afvalcoaches zijn de komende twee weken in de Bloemenbuurt en Schilderswijk aanwezig. Deze wijk is als eerste gekozen omdat het een goede mix van hoog- en laagbouw en verschillende gezinssamenstellingen bevat. De ervaringen in dit gebied geven daardoor belangrijke informatie over wat wel en niet werkt om GFT te scheiden in verschillende situaties. 

De proef GFT-scheiding in de Bloemenbuurt en Schilderswijk duurt tot 30 november. Goede tips en ervaringen worden gedeeld in het dorp en verzameld op GagoedOegstgeest.nl. Na afloop van de proef wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van het pilotgebied om de bevindingen te delen. 

Vragenlijst

De komende maanden wordt ook een vragenlijst uitgezet in Oegstgeest om meer inzicht te krijgen in de meningen en ideeën over afvalscheiding in het algemeen. De gemeente gebruikt de ervaringen uit de proef en de inzichten uit de vragenlijst om samen met inwoners de afvalscheiding verder te verbeteren. 

Uit de afvalanalyse van 2020 is gebleken dat van de 172 kilo restafval per inwoner, 57 kilo uit GFT-afval bestaat. De gemeente heeft zich verbonden aan de landelijke doelstelling van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Het doel is minder dan 100 kilogram restafval per bewoner per jaar en 75% afvalscheiding in 2023.

Meer berichten