Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Archieffoto</p>

Archieffoto

(Foto: Willemien Timmers)

Partijen niet blij met ‘opmaat naar gemeentelijke fusie’

De fusiewens van de gemeenteraad van Leiden zint een aantal Oegstgeester partijen helemaal niet.

Fractievoorzitter Sven Spaargaren van de Oegstgeester VVD wees burgemeester Emile Jaensch er afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering op dat de Leidse raad een amendement heeft aangenomen, waarbij de bestuurders worden opgeroepen ‘toe te werken naar bestuurlijke eenheid’. “Dat is een opmaat naar een fusie!’’, aldus Spaargaren.

Jaensch zag het echter anders: “We lezen niet expliciet dat dit een opmaat is naar een gemeentelijke herindeling. De meerwaarde wordt gezien in een hechte samenwerking, een toewerking naar bestuurlijke eenheid is daarbij ondersteunend, is de slotsom.” De burgemeester vervolgde: “Maar iedere raad is verantwoordelijk voor haar eigen toekomst. Er is geen druk van buitenaf. Dat Leiden zich uitspreekt over haar bestuurlijke toekomst is interessant, maar voor rekening van die gemeente. Samenwerking is goed, fusie is niet aan de orde.” Spaargaren bleek niet onder de indruk van deze woorden: “Behalve u heeft iedereen wel door dat dit een opmaat is naar een fusie. Het is jammer dat de raad van Leiden dit heeft aangenomen. Het draagt niet bij aan een warme samenwerking.”

CDA

Ook het CDA ziet een fusie niet zitten. CDA-fracties uit de Leidse regio (CDA Leiderdorp, CDA Oegstgeest, CDA Zoeterwoude en CDA Voorschoten) danken in een persbericht de Leidse gemeenteraad voor de uitnodiging voor betere samenwerking, maar stellen nadrukkelijk dat fusie niet aan de orde is.

De buurgemeenten zien al veel langer hoe belangrijk het is om samen te werken. Leiderdorp heeft eind vorig jaar nog een initiatief genomen om dit ook te agenderen. Op dat moment vond burgemeester Lenferink het ‘niet nodig om gesprekken over te doen’. Hierbij doelde hij op het project dat enige jaren geleden getrokken werd door Elco Brinkman, waarbij samenwerking en een eventuele fusie met Leiden werden onderzocht.

De vier CDA-fracties uit de regio zijn het eens met Lenferink. “Die samenwerking is niet bedoeld om te komen tot een fusie, maar om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan.”

De CDA-fracties onderschrijven volledig de gedachte dat gemeenten bestuurlijk meer moeten samenwerken, dat er gezamenlijke uitdagingen zijn. Onderzoek van Sleutelstad bevestigt het vermoeden dat de raadsleden in de hele Leidse Regio die samenwerking amper een voldoende geven (een 5,8). Daar is nog heel wat te winnen.

De CDA-fracties van de regiogemeenten zien uit naar een betere samenwerking. “En we zijn blij dat er een (krappe) meerderheid in Leiden óok voor samenwerking is. Maar laten we de verwachtingen scherp houden: een bestuurlijke eenheid of fusie ondersteunt helemaal niet de samenwerking.”

Meer berichten