Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Op donderdag 24 juni konden de Dorpscentrum-vrijwilligers weer bijeenkomen. |</p>

Op donderdag 24 juni konden de Dorpscentrum-vrijwilligers weer bijeenkomen. |

(Foto: Wim van Tuijl)

Eerste bijeenkomst vrijwilligers Dorpscentrum sinds de lockdown

Lange tijd konden de vrijwilligers van het Dorpscentrum vanwege de beperkingen door het coronavirus niet bijeenkomen. Nu zijn andere tijden aangebroken: op donderdag 24 juni was zo’n bijeenkomst weer mogelijk, wel met inachtneming van de nog geldende maatregelen.

Door Wim van Tuijl

Veel vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om op genoemde datum de bijeenkomst te bezoeken. Voorzitter Joop Verdonk: “Als bestuur zijn we zeer verheugd dat de coronamaatregelen dermate zijn versoepeld dat bijeenkomen weer mogelijk is. ” Hij verwelkomde 12 nieuwe vrijwilligers. Ze stelden zich kort voor en ieder gaf aan welke taak hij/zij gaat vervullen voor het Dorpscentrum. Onder hen ook de nieuwe secretaris van het bestuur Heleen Reterink. “Van harte welkom en veel succes met jullie werk binnen het vrijwilligersteam”, verwoordde Joop.

Dorpscentrum: gastvrij, verbindend en betrouwbaar

Daarna zette Joop het Beleidsplan 2021-2024 uiteen. Hij gaf een korte terugblik op het verleden van het gebouw; het toenmalige Gemeentecentrum dat in eigendom was van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO). Rond 2013 wilde de PGO van het gebouw af, maar dankzij de tomeloze inzet van een actief viertal (Pieter en Ali Hellinga, Nellie Smeenk en Anne van der Berg) ontstond het huidige Dorpscentrum, dat nu al een in maatschappelijke zin aansprekende rol binnen Oegstgeest vervult. “Het Dorpscentrum: gastvrij, verbindend en betrouwbaar” is de leuze. Het moet een ontmoetingsplek zijn voor alle inwoners van Oegstgeest, waarbinnen allerlei activiteiten worden georganiseerd. Inmiddels kent het Dorpscentrum een flink aantal maatschappelijke organisaties dat daar hun activiteiten ontplooit. Tegelijk is het een praktijk/leerbedrijf voor onder meer leerlingen van de Leo Kannerschool die daar hun kookkunsten in praktijk brengen. Vrijwilligers krijgen ruimte werkervaring op te doen en ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders wordt deze gelegenheid geboden.
Joke Ploem sprak uit verheugd te zijn met de komst van de nieuwe vrijwilligers en benadrukte het grote enthousiasme dat heerst binnen het team van de gastvrouwen/heren.
Afscheid werd genomen van Dieneke van Os en Nellie Smeenk. Voor hun jarenlange belangeloze inzet ontvingen beiden een mooie bos bloemen in de kleuren van het Dorpscentrum en een cadeaubon.

Informeel samenzijn
Na het officiële gedeelte was er een knus samenzijn met een drankje. Vanwege deze unieke eerste bijeenkomst sinds lange tijd werd het samenzijn opgeluisterd met een smakelijke barbecue, uitstekend bereid door de Leo Kannerschool.

Meer berichten