Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Bridgebond-voorzitter Egbert Sneller van het District Leiden en omstreken overhandigt de Stuur aan Truus van der Spek.</p>

Bridgebond-voorzitter Egbert Sneller van het District Leiden en omstreken overhandigt de Stuur aan Truus van der Spek.

(Foto: )

Truus van der Spek geëerd met ‘Stuur’ van bridgebond

Op zaterdag 10 april heeft Egbert Sneller, voorzitter district Leiden van de Bridgebond, een Stuur aan Truus van der Spek overhandigd. Helaas was het door de coronamaatregelen geen feestelijke uitreiking, waar veel mensen bij aanwezig konden zijn.

‘Het Stuur’ is ingesteld om leden van de Nederlandse Bridge Bond, die zich als bestuurslid binnen hun district, stichting of vereniging op bestuurlijk niveau buitengewoon hebben ingespannen, te eren.

Truus van der Spek heeft haar functie van secretaris van het districtsbestuur in 2020 om gezondheids­redenen neergelegd. Zij is gedurende vele jaren bestuurslid geweest van bridgeclub ADG en op dit moment is zij - na de fusie met bridgeclub De Sleutels - bestuurslid van bridgeclub Leids Doublet. Na de onverwachte verkoop van het Denksportcentrum Leiden werkte ze actief mee in de zoektocht naar een nieuw centrum.

Verder is ze lid van het CAPS, een samenwerkingsverband van een aantal Leidse Bridgeclubs en mede-initiatiefnemer van het (door corona uitgestelde) Leids Bridgefestival. Zij is secretaris in de Commissie van Beroep van de NBB en was jarenlang lid van de Bestuurlijke Commissie Topsport (BCT) van de Bridgebond. In haar bridge-carrière is zij uitgekomen voor het nationaal damesteam.

Ook was Truus van der Spek de drijvende kracht achter de jubileumviering (tachtig jaar) van district Leiden. Vernieuwende onderdelen waren een feest voor alle clubs en leden. Een groot bridgetoernooi (met een kind-(groot)ouderdrive) en een club challenge, waar clubs met elkaar konden brainstormen over de toekomst. Door haar kennis en kunde werden de Nieuwbrieven naar de clubs en leden zowel in vorm als met inhoud op een hoger niveau gebracht.

De verhalen die Truus geschreven heeft voor het clubblad Accolade van de bridgeclub LBC, zijn nog steeds het lezen waard.

Op de clubavonden deelde ze na afloop geregeld haar kennis door een korte les over het bieden en spelen van een spel.

Truus was voorzitter van het CAPS-overleg. Doel van CAPS is het bridgen in Leiden een nieuwe impuls te geven. De directe aanleiding waren de problemen met de speelgelegenheden (Denksportcentrum en Pelikaanhof). De andere initiatieven zijn door corona voorlopig stil­gevallen. Verder was zij samen met Leo Huvers de trekker van het Leids Bridgefestival. (Doel ‘Promotie Jeugdbridge’ met de komst van alle grote professionele teams. Hierbij is onder andere Bill Gates een grote sponsor van het jeugdbridge). Helaas gaat het in 2022 niet lukken het eerste festival te organiseren.

Het leven van Truus wordt beïnvloed door kanker. Dit is misschien wel de belangrijkste reden dat ze de Leidse KiKa-drive met zoveel energie organiseerde, Wat was ze blij dat in december online het bridgetoernooi kon doorgaan. Met een opbrengst van bijna €56.000 en 300 paren was het een groot succes.

Bridgebond

Als secretaris van de Commissie van Beroep van de Bridgebond heeft zij vele beroepszaken mede beoordeeld en regelementen van de bond beoordeeld. Verder is Truus vele jaren namens de topspelers de vertegenwoordiger geweest in de Bestuurlijke Commissie Topsport van de Bridgebond (BCT). Dit was een spannende tijd.

Meer berichten