Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: okidoo

Nieuw initiatief: Okidoo Oegstgeest voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar

Okidoo is een nieuw initiatief van enkele Oegstgeestenaren. De bibliotheek en gemeente Oegstgeest steunen het initiatief. Het doel van Okidoo is om kinderen gelijke kansen te bieden.

Okidoo richt zich op kinderen van 9 tot 14 jaar, waarbij de scholen voortstellen doen voor de kinderen die tot de doelgroep van het project behoren. Okidoo is een wekelijkse activiteit, georganiseerd bij de bibliotheek, waar kinderen een programma wordt aangeboden om hen kennis te laten maken met onderwerpen als natuur, kunst, sport en spel, muziek en boeken. Het is bedoeld om kinderen die dit van huis uit niet (genoeg) meekrijgen een bredere vorming te geven en te laten ontdekken waar talenten en interesses liggen. Naast het programma met concrete onderwerpen wil men Okidoo ook gebruiken om kinderen te ondersteunen bij het wegnemen van drempels om lid te worden van een sportclub, het maken van een werkstuk of spreekbeurt, met de schoolkeuze die zij moeten maken en het wennen in de brugklas.

Van 11 mei tot 14 juli is de eerste pilotgroep. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag- of woensdagmiddag na schooltijd. Deelname is gratis. Ouders geven toestemming.

De initiatiefgroep zoekt vrijwilligers voor het vormgeven en begeleiden van de Okidoomiddagen. Bij een activiteit zijn er altijd meerdere vrijwilligers aanwezig. Ook zijn vrijwilligers gewenst die het programma van een Okidoomiddag kunnen invullen. En het derde aandachtsgebied voor vrijwilligers is het meedoen met de organisatie, de vormgeving van teksten, het ontwerpen en beheer van een website. Kortom: een groep vrijwilligers die zich actief voor kinderen wil inzetten, om hen kansen in hun ontwikkeling te geven.

Informatie en aanmelding: okidoo.oegstgeest@gmail.com

Meer berichten