Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Ook bij de ganzen geen haast om de Haarlemmertrekvaart over te steken. | </p>

Ook bij de ganzen geen haast om de Haarlemmertrekvaart over te steken. |

(Foto: Willemien Timmers)

Oplevering brug Poelgeest pas in 2023

Al sinds de tijdelijke bouwbrug over de Haarlemmertrekvaart in 2004 dicht ging en afgebroken werd, wordt er gesoebat over een tweede volwaardige ontsluiting van Poelgeest.

Toen een tunnel onder het spoor bij de Clusiushof geen doorgang vond, werd in 2006 met door Oegstgeest met Leiden overeengekomen dat er een nieuwe een brug over de trekvaart aangelegd zou worden. Dit nieuws werd in de wijk Poelgeest enthousiast ontvangen.

Met de brug worden de Hugo de Vrieslaan en het Trekvaartplein aangesloten op de Oegstgeesterweg, kan gemotoriseerd verkeer op meerdere plekken de wijk in en uit, wordt de aansluiting op het regionale fietsnetwerk verbeterd en worden er mogelijkheden gecreëerd voor openbaar vervoer. Ook is met een tweede volwaardige ontsluiting van Poelgeest de bereikbaarheid bij wegwerkzaamheden en calamiteiten beter.

Al in oktober 2006 besloten Leiden en Oegstgeest dus gezamenlijk tot aanleg van de brug. Nu, bijna vijftien jaar en veel vergaderingen en procedures later, ligt de burg er nog steeds niet. Bij een informatiebijeenkomst in januari 2020, een maand nadat de Raad van State het bestemmingsplan ‘Brug Poelgeest’ onherroepelijk had verklaard, werd het ontwerp van de brug getoond, en werden schema’s uitgedeeld waarop te zien was dat nu écht met de aanleg zou worden begonnen. Oplevering van de brug stond gepland voor december 2021, nu over acht maanden. Er is evenwel nog geen activiteit waar te nemen.

Landgoed

Onlangs bleek dat door wijkbewoners ingediende bezwaren tegen de omgevingsvergunning wederom tot uitstel leidden. Daarbij kwam dat de gemeente Leiden deze vergunning introk omdat bleek dat er geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden op het terrein van rijksmonument Landgoed Oud Poelgeest. Dit gebrek, dat begin dit jaar aan het licht kwam vanuit een ingediend bezwaarschrift tegen de vergunning, kon niet hersteld worden binnen de lopende procedure.

Reparatie bestemmingsplan

Overigens kwam kort geleden nog een omissie aan het licht: Daar waar het bestemmingsplan ‘Brug Poelgeest’ (vastgesteld in november 2017) de gronden waarop brug en weg moeten komen te liggen labelde als ‘verkeer’ en ‘groen’, bleek het gedeeltelijk overlappende bestemmingsplan ‘Poelgeest’, dat later is vastgesteld, dit terrein enkel de bestemming ‘groen’ toe te kennen.

Bestemmingsplan ‘Poelgeest’ moet dus gerepareerd, en opnieuw gepubliceerd en vastgesteld worden. Uit de raadsstukken voor de vergadering van komende dinsdag, 20 april, blijkt dat als de raad akkoord gaat met deze reparatie, dit geen verdere gevolgen heeft.

Tijdspad

Verwacht wordt dat een nieuwe omgevingsvergunning voor de brug Poelgeest in het derde kwartaal van 2021 wordt verstrekt. Als de uitvoering daarna ook daadwerkelijk kan starten, is het volgens een woordvoerder van de gemeente Oegstgeest de verwachting dat het project in de eerste helft van 2023 kan worden opgeleverd. Een vertraging van ruim een jaar dus.

De gemeenten Leiden en Oegstgeest zijn overigens van mening dat de maatregelen die worden genomen om lichthinder te beperken, waarover eerder bezwaren waren, volstaan. De onderbouwende onderzoeken en berekeningen bij de nieuwe vergunningaanvraag zijn waar nodig nader uitgewerkt of aangevuld, zo laat men weten.

(Willemien Timmers)

Meer berichten