In november 2019 werd een Informatieavond gehouden om de Aquathermie toe te lichten. | Archieffoto W. Timmers
In november 2019 werd een Informatieavond gehouden om de Aquathermie toe te lichten. | Archieffoto W. Timmers Foto: Willemien Timmers

Aquathermie-plannen Poelgeest dichterbij

Algemeen

Coöperatie Energiek Poelgeest springt een gat in de lucht: de provincie Zuid-Holland stelt nogmaals subsidie ter beschikking voor het warmte-uit-waterproject. Het bewonersinitiatief gaat het geld gebruiken om de komende maanden de circa duizend huishoudens in de wijk Poelgeest verder te betrekken bij de plannen om energie op te wekken uit water.

Vorig jaar liet Energiek Poelgeest een onderzoek uitvoeren: is het mogelijk om de wijk Poelgeest duurzaam te verwarmen met warmte uit water (aquathermie)? De gemeenten Oegstgeest en Leiden, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Vattenfall werkten als partners mee aan het onderzoek. De conclusie was positief: zowel het oppervlaktewater in de buurt, als de rioolwaterzuivering bieden voldoende warmte om de huizen in de wijk duurzaam te verwarmen.

Bewoners betrekken

Het sein staat dankzij de provinciale subsidie nu op groen voor concrete vervolgstappen. Energiek Poelgeest gaat de komende maanden met wijkbewoners bespreken hoe ze over de plannen denken. Na de eerste reeks buurtgesprekken hebben zich al geïnteresseerden aangemeld om actief te worden in het project. Het bewonersinitiatief heeft inmiddels een coöperatie opgericht. Wijkbewoners kunnen daarvan lid worden. Dat maakt het makkelijker om de inspraak in de plannen te organiseren. Met een coöperatie kunnen op termijn ook de rol en de zeggenschap van bewoners in het warmtesysteem goed geregeld worden.

Een deel van de subsidie wordt gebruikt om uit te zoeken hoe Vattenfall (eigenaar van het warmtenet) en Energiek Poelgeest kunnen samenwerken aan het project. De gemeente Oegstgeest en het Hoogheemraadschap van Rijnland beraden zich nog op hun rol. Voorzitter Peter van Schie van Energiek Poelgeest is opgetogen: “Deze subsidie is een grote opsteker. Het laat zien dat de provincie vertrouwen heeft in het project dat wij aan het uitvoeren zijn.” Energiek Poelgeest hoopt dat het halverwege 2021 duidelijk zal zijn wat de beste keuze is om verder uit te werken: warmte uit oppervlaktewater of uit de rioolwaterzuivering. Beide oplossingen zijn een bijdrage aan de energietransitie in Oegstgeest.

energiekpoelgeest.nl/stadsverwarming-poelgeest

Uit de krant

Uit de krant