Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt en voorzitter stichting Dorpsmarketing Oegstgeest Hans Ludo van Mierlo. | Archieffoto Wil van Elk</p>

Dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt en voorzitter stichting Dorpsmarketing Oegstgeest Hans Ludo van Mierlo. | Archieffoto Wil van Elk

(Foto: Wil van Elk)

Dorpsmarketing Oegstgeest verzekerd van gemeentelijke bijdrage

De Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest hoeft zich de komende jaren geen zorgen te maken over haar financiën. Een voorstel van Hart voor Oegstgeest om de organisatie van Dorpsmarketing te stimuleren om actiever te zorgen voor het vinden van andere sponsoren buiten de gemeente Oegstgeest, werd door alle overige partijen afgewezen.

Het budget van Dorpsmarketing is verlaagd naar 75.000 euro, maar raadslid Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest stelde voor, om deze subsidie vanaf 2023 terug te brengen naar 50.000 euro, zodat “de organisatie een eigen inkomstenstijging zal laten zien”. Maar fractievoorzitter Eibert-Jan van Blitterswijk (CDA) gaf aan, dat het gezien de economische neergang die ons allemaal staat te wachten, “het was minder realistisch is te verwachten, dat bedrijven een deel van de subsidie over zal nemen”. Ook Sven Spaargaren (VVD) gaf aan dat het werk van de Stichting Dorpsmarketing zeer gewaardeerd wordt. “Het college heeft aangegeven, dat het voor minder belastinggeld niet haalbaar en realistisch is. We willen continuïteit bieden aan de Stichting Dorpsmarketing.”

Korting niet realistisch

Wethouder Jan Nieuwenhuis gaf aan, dat het budget al omlaag is gegaan van 100.000 euro naar 75.000 euro en dat een verdere korting “niet realistisch” is. Ook moet de organisatie volgens de wethouder haar tijd vooral besteden aan ‘marketing, communicatie en promotie’: “Het kan niet zo zijn, dat veel van die tijd besteed moet worden aan fondsenwerving. Het verlagen naar 50.000 euro is teveel gevraagd om hier een levensvatbare organisatie aan over te houden.”

De gemeenteraad besloot 17 december dus uiteindelijk unaniem de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest opnieuw een drie-jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 75.000 per jaar voor de periode 2021 tot en met 2023. Zowel het college van B&W als de raad hebben veel waardering voor de organisatie.

Initiator

“Dorpsmarketing Oegstgeest heeft bewezen een initiator en belangrijke speler te zijn bij de economische impulsmaatregelen voor het bedrijfsleven, ook gedurende de coronacrisis”, schreef het college van B&W in zijn voorstel aan de raad. Ook de gemeenteraad had veel lof voor de inzet en activiteiten van Dorpsmarketing in de eerste drie jaren van haar bestaan.

Dorpsmarketing wordt volgens wethouder Jan Nieuwenhuis van Economischer Zaken breed gesteund in het dorp en heeft tal van activiteiten geïnitieerd en ontplooid, mede door een bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Maar over de bijdrage van het bedrijfsleven hadden zowel hij als de fractie van Hart voor Oegstgeest nog wel een wens. Met name van bedrijven op het Bio Science Park en op bedrijventerrein de Boeg wordt meer steun aan Dorpsmarketing verwacht.

Voorzitter Hans Ludo van Mierlo van Dorpsmarketing is verheugd over de brede waardering voor dorpsmarketing. “Dorpsmarketing brengt uiteenlopende belangen bij elkaar, gaat samenwerkingen aan en probeert bewoners en regiobewoners met campagnes actief bij het dorp te betrekken. Willen we onze uitstekende infrastructuur op het gebied van winkels, sport en cultuur in stand houden dan moeten we daar actief aan blijven werken.”

Meer berichten