(Laag)vlieghinder in Oegstgeest en omstreken
Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Vlnr: Karel Vonders, adviseur luchtvaart, Jan Edens, voorzitter, Wouter van Dongen, data scientist ict en Wim van den Berg, secretaris-penningmeester.</p>

Vlnr: Karel Vonders, adviseur luchtvaart, Jan Edens, voorzitter, Wouter van Dongen, data scientist ict en Wim van den Berg, secretaris-penningmeester.

(Foto: )

(Laag)vlieghinder in Oegstgeest en omstreken

‘Wat is het toch lekker rustig’, ‘Je hoort de vogels weer fluiten’, ‘Wat is de lucht toch mooi helder blauw’. Zomaar een bloemlezing van wat mensen opmerken over de huidige vliegluwte als gevolg van de coronacrisis. Naast alle nare en ontwrichtende gevolgen van corona is dit een positief effect, ook op de leefomgeving en daarmee gezondheid van omwonenden van Schiphol.

“Dus hoewel we allen hopen dat de beperkingen die we in ons dagelijks leven als gevolg van de coronacrisis ervaren, snel kunnen worden opgeheven is er ook een andere kant. Als alles weer teruggaat naar normaal, dan keert ook de vlieghinder als gevolg van het landen op de Kaagbaan in onze regio terug”, aan het woord is Jan Edens, voorzitter van de stichting Omgeving (voorheen: Oegstgeest) Zonder Vlieghinder (OZV).

OZV zet zich al jaren in voor het behoud van een goede leefomgeving voor bewoners onder de aanvliegroute naar de Kaagbaan. “Natuurlijk begrijpen ook wij dat je, als je in de buurt van Schiphol woont, regelmatig vliegtuigen zult horen overvliegen. Wat we niet begrijpen is dat die vliegtuigen structureel laag vliegen boven onze regio. Dit leidt tot onnodige geluidsoverlast en veel uitstoot van schadelijke stoffen. Beide met nadelige effecten voor de gezondheid tot gevolg.”

Andere naderingsmethode

Vliegtechnisch is het niet nodig om boven onze regio erg laag te vliegen. “Wij wonen op ruim twintig kilometer van Schiphol. Als de toestellen bij de nadering, in plaats van trapsgewijs (waarbij boven onze regio steeds een stuk horizontaal wordt gevlogen), continu dalend richting Kaagbaan vliegen, betekent dat ze bij ons hoger kunnen overkomen. Deze naderingsmethode, wordt de Continuous Descent Operations (CDO) genoemd, leidt zeker naar de fase van de eindnadering tot minder geluidsoverlast en kost bovendien veel minder motorvermogen.”

Vliegtuigen kunnen dan, in plaats van op 600 tot 800 meter op zo’n 1300 meter overvliegen. Dit hoger aanvliegen in combinatie met de CDO, kan per vliegtuig tot een geluidsreductie van wel 25 tot 50 procent leiden. ’s Nachts wordt soms al continu dalend geland. “Wij willen dat de (nachtelijke) CDO ook overdag wordt uitgevoerd. Wij vragen daarbij eigenlijk niets bijzonders; het geleidelijk dalend naderen is een al jaren bekende en officieel erkende procedure Eurocontrol een, pan-Europese, civiel-militaire organisatie die technische expertise levert ten behoeve van het Europees luchtverkeer, ondersteunt vanwege het duurzaamheidsaspect ook al jaren de in gebruik name van de CDO-procedure. Het probleem voor ons in de Leidse regio en een deel van de Bollenstreek is echter dat de luchtverkeersleiding en Schiphol er nog steeds ‘niet aan willen’.”

‘De politiek wil deze andere naderingsmethode ook…’

Op 18 juni dit jaar is in de Tweede Kamer een motie ingediend die opriep om zo spoedig mogelijk praktijkervaring op te doen bij Schiphol met hoger aanvliegen in combinatie met de CDO. “De motie geeft aan dat, gezien de relatieve rust in de lucht in deze coronatijd, er nu ruimte is om dit soort aanpassingen uit te voeren. De motie werd met algemene stemmen aangenomen en de minister heeft de Tweede Kamer daarin gevolgd. Maar toen werd het stil bij de Luchtverkeersleiding en Schiphol.”

Omdat juist op dit moment de unieke situatie bestaat dat er heel weinig vliegverkeer is, zou dit voor Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland reden hebben kunnen zijn om alvast te beginnen met het uitvoeren van de motie. “Hierdoor zou men de geplaagde omwonenden van Schiphol hebben kunnen laten zien dat het ook voor hen ernst is om werk te maken van de vermindering van geluidsoverlast en de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Helaas blijkt niets minder waar te zijn.”

Uit onderzoek van OZV blijkt namelijk dat gedurende augustus en september van dit jaar het percentage extreme laagvliegers (=vliegen onder de 800 meter) juist is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “In de Leidse Merenwijk is het aantal laagvliegers zelfs in absolute zin toegenomen. Er zijn dus minder vliegtuigen, maar meer extreme laagvliegers. Dat is een schokkend resultaat, en totaal niet te rijmen met de ‘samen op weg naar minder hinder’ campagne van Schiphol. We kunnen niet anders dan concluderen dat de Luchtverkeersleiding en Schiphol niet bereid zijn om hun goede wil te tonen. Daarom hebben wij recent een dringende oproep aan de Tweede Kamer gedaan om scherp toezicht te houden op uitvoering van de maatregelen die zijn genoemd in de motie.”

Den Haag blijft aan zet

Of de inwoners van Oegstgeest in de toekomst ook nog veel last van vliegtuiggeluid zullen hebben, hangt erg af van de kaders die de regering en het parlement aan de luchtvaart stellen. “De vraag of Schiphol mag groeien moet de Tweede Kamer beantwoorden. Voor antwoord op de vraag hoeveel geluid- en emissieoverlast rond Schiphol is toegestaan geldt hetzelfde. Of de vliegtuigen straks nog vaak over grote afstand laag mogen overvliegen wordt ook door ‘Den Haag’ bepaald.”

OZV blijft de politiek hierover op landelijk, provinciaal en lokaal niveau benaderen. “Maar kiezers kunnen in maart 2021 natuurlijk ook een verschil maken.”

Website OZV: www.ozv.nu

Meer berichten