Succesvolle SOEK zoekt nieuwe locatie: ‘We vragen geen geld, maar meedenkers’
Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Maria Smits: &#39;De SOEK verdient een plek in de Oegstgeester samenleving&#39;. | Foto Willemien Timmers</p>

Maria Smits: 'De SOEK verdient een plek in de Oegstgeester samenleving'. | Foto Willemien Timmers

(Foto: Willemien Timmers)

Succesvolle SOEK zoekt nieuwe locatie: ‘We vragen geen geld, maar meedenkers’

Maria Smits, voorzitter van de Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK), is er een beetje klaar mee dat bij alle plannen die gemaakt worden in Oegstgeest, en in het gebied rondom kasteel Endegeest (‘de Geesten’) in de politiek zo goed als nooit over de zeer goed lopende kringloopwinkel wordt gesproken. “We zitten nu achter de oude Julianaschool, op een plek waar binnen nu en een jaar waarschijnlijk gebouwd gaat worden voor een nieuwe Leo Kannerschool. Dat is voor de school meer dan nodig, maar het betekent dat wij ons anti-kraak plekje kwijt zijn, en op zoek moeten naar een definitiever onderkomen.” Ondanks dat de kringloopwinkel supergoed draait, op allerlei gebied, lijkt het vinden van een nieuwe locatie niet echt te lukken. “Het is bijna vijf voor twaalf, en wij vragen dringend aan het gemeentebestuur om constructief mee te werken aan de realisatie van een nieuwe plek. Neem ons bijvoorbeeld op in de gebiedsvisie.”

Smits benadrukt dat de SOEK geen geld van de gemeente vraagt. “Welnee. De winkel draait ontzettend goed, er staan op openingsdagen nu zelfs rijen mensen buiten te wachten tot het hun beurt is om onze vintagewinkel te bezoeken. Door het succes van de winkel kunnen wij ieder jaar grote bedragen schenken aan mooie maatschappelijke initiatieven binnen Oegstgeest. Toch kunnen wij geen commerciële huur opbrengen, wél zouden wij op een stuk grond die wij van de gemeente leasen zelf een onderkomen kunnen realiseren.”

Volgens de bevlogen voorzitter is de reden van het succes van de winkel te wijten aan het besef onder alle lagen van de bevolking dat ‘het anders moet’. “In het bewustwordingsproces van minder verspillen en meer hergebruiken zijn ook de kringloopwinkels enorm in opkomst. We willen de bronnen die de aarde ons biedt niet blijven uitputten, en veel bewuster met spullen omgaan. Kringloopwinkels zijn allang niet meer shabby”, lacht Smits.

De SOEK verdient een plek in de Oegstgeester samenleving. Daarover is eigenlijk iedereen het eens. Ook in het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat het college zich in zal zetten om een ‘kringloopfunctie als maatschappelijke voorziening in stand te houden’. Toch. Als puntje bij paaltje komt, zijn er maar weinigen die op de bres gaan staan om de SOEK een nieuw, permanent onderkomen te bezorgen.

Het zit Maria Smits niet lekker dat mooie kansen aan de neus van de SOEK voorbijgingen. “De vleugel van het Dorpscentrum waar eerst het consultatiebureau in gevestigd was, hadden wij graag willen kopen of huren. Het Dorpscentrum had ons ook graag als partner dichtbij gehad, omdat we een grote sociale rol vervullen voor veel mensen. Dat gebouw bleek, zonder dat wij of het Dorpscentrum dat wisten, door de gemeente al te zijn verkocht aan een projectontwikkelaar. Daar hebben we ons wel over verbaasd. Een tweede kans deed zich voor op De Voscuyl. “We hadden veel contact met Scouting Derja, die niet meer de mogelijkheid had op hun locatie verder te gaan. Allerlei plannen passeerden de revue, waaronder een optie om de scouting ook op te nemen in door ons te plaatsen duurzame portakabins. In een gesprek hierover met wethouder Nieuwenhuis via Teams werd echter binnen twee minuten al duidelijk dat wij geen kans maakten. Ook op De Voscuyl zat een plek voor de SOEK er niet in. Teleurstellend, vooral ook omdat er totaal niet met ons meegedacht werd.”

De SOEK past niet overal, en heeft ongeveer 450 vierkante meter nodig om goed te kunnen functioneren. “Vergis je niet. We zijn inmiddels een heel bedrijf, met meer dan vijftig vrijwilligers. Daarnaast zorgen we dat eens in de drie maanden alle inventaris vernieuwd wordt. De spullen die wij niet kunnen verkopen worden voor onze rekening gerecycled door Renewi en meerdere keren per week rijden wij met spullen naar de milieustraat. Ook wordt er minstens een maal per week een rit naar Weesp gemaakt om bruikbare spullen die wij niet hebben kunnen verkopen bij een hulpgoederenorganisatie af te geven.”

De SOEK is inmiddels ook een plek geworden die veel vrijwilligers beschouwen als hun tweede huis. “Men kan zich hier nuttig maken, en nieuwe contacten opdoen. Om de gemeenschapszin te bevorderen hebben we normaliter eens in de maand een gezamenlijke borrel.”

Smits hoopt van harte dat de politiek gaat inzien dat de SOEK niet verloren mag gaan voor Oegstgeest. “Nogmaals: we vragen geen geld, want de winkel loopt heel erg goed. Daarnaast bevorderen we sociale duurzaamheid, recycling en hergebruik. Ook krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om zich te ontwikkelen. En hier bovenop steunen we jaarlijks veel goede doelen. Dit mag toch niet verdwijnen uit Oegstgeest! Dus mijn oproep aan de politiek is: Zorg goed voor ons.”

Wethouder Peter Glasbeek laat in een korte reactie weten dat er in het coalitieakkoord inderdaad wordt gesproken over een kringloopwinkel. “We onderzoeken op welke wijze we daar duurzaam invulling aan kunnen geven. De gemeente Oegstgeest beschikt echter niet over geschikt vrijstaand vastgoed of over de financiële middelen om de Soek snel aan een nieuw onderkomen te helpen.”

(Willemien Timmers)

Meer berichten