Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Tom Groot.</p>

Tom Groot.

(Foto: Wim van Tuijl)

Stichting Vrienden van het Dorpscentrum is een onmisbare steunpilaar

Zoals algemeen bekend is het voormalige Gemeentecentrum aan de Lijtweg geheel verbouwd en veranderd tot het Dorpscentrum; de plek waar een grote variatie aan huurders hun activiteiten ontplooit. Het Dorpscentrum heeft als doelstelling activiteiten op het gebied van zingeving en welzijn binnen Oegstgeest te faciliteren. Naast inkomsten van huurders vormt Stichting Vrienden van het Dorpscentrum een welkome aanvulling op de financiële middelen. Voorzitter van deze stichting, Tom Groot, geeft nadere uitleg.

Door Wim van Tuijl

Tom Groot is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn specialiteit is Management Accounting. “Het plan voor oprichting van de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum is na de omvangrijke verbouwing van het toenmalige Gemeentecentrum ontstaan. Deze verbouwing begon zes jaar geleden en duurde tot medio 2020. Hiermee werd het gebouw geschikt gemaakt voor de huidige bestemming: een open ontmoetingsplaats van meerdere zalen waarin veel organisaties terecht kunnen”, legt Tom uit. De stichting zet in op drie aspecten:
• Het creëren van een breed draagvlak voor het Dorpscentrum in de Oegstgeester samenleving door informatie te geven over de activiteiten die in het Dorpscentrum plaatsvinden.
• Het opzetten van een ambassadeursnetwerk, zodat het Dorpscentrum wordt verbonden met de Oegstgeester dorpsgemeenschap.
• Het ondersteunen van activiteiten in het Dorpscentrum op het gebied van welzijn en zingeving.

Bijdragen van vrienden onmisbaar

Tom geeft aan dat inkomsten uit verhuur belangrijk zijn, maar om tot verantwoorde financiële exploitatie te komen, is daarnaast financiële bijdrage van de stichting nodig. “Tijdens de open dag van zaterdag 29 augustus heb ik een presentatie gegeven over Stichting Vrienden van het Dorpscentrum en de doelstelling duidelijk naar voren gebracht. Deze is: mensen uitnodigen om zich aan te sluiten bij de stichting en zo bij te dragen aan dit zo belangrijke centrum voor de gemeenschap van Oegstgeest. Bij het lidmaatschap hoort natuurlijk een contributie. Graag willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Vandaar dat men al voor 15 euro per jaar Vriend van het Dorpscentrum is. Het staat uiteraard iedereen vrij om vrijwillig voor een hoger bedrag bij te dragen”, voegt Tom daaraantoe. Via dit lidmaatschap worden de Vrienden van het Dorpscentrum op de hoogte gehouden van de activiteiten in het Dorpscentrum en wordt er jaarlijks een Vriendendag georganiseerd.

“De drempel voor het lidmaatschap wordt verder verlaagd omdat wij als bestuur van de stichting bezig zijn om de ANBI-status aan te vragen”. Met deze status kan men de gegeven bijdrage aftrekken bij de belastingaangifte. “Dit maakt het zeker voor zakelijke donateurs die een grotere bijdrage willen geven, extra aantrekkelijk om zich aan te sluiten bij de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum”, vervolgt hij.


Tom meldt dat sinds de presentatie aanmeldingen voor het lidmaatschap binnenkomen. Het gaat de goede kant op. Dat is ook hard nodig omdat aan exploitatie van het Dorpscentrum een behoorlijk prijskaartje hangt.

Zinvolle activiteiten

“De Stichting Vrienden van het Dorpscentrum legt zich vooral toe op het mogelijk maken van zinvolle maatschappelijke activiteiten, die geen huurlasten kunnen opbrengen. Denk aan muzikale optredens, culturele activiteiten, lezingen, discussiebijeenkomsten en sociale activiteiten voor kinderen”, aldus Tom.

Vriend worden

Tot slot wil Tom, mede namens het bestuur, iedereen oproepen om Vriend van het Dorpscentrum te worden en daarmee het grote belang van het Dorpscentrum voor de gemeente Oegstgeest te ondersteunen. Voor informatie en/of aanmelding, mail naar vrienden@dorpscentrumoegstgeest.nl.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum bestaat uit: Tom Groot, voorzitter, Jos Beerstecher, secretaris, Mark Cremers, penningmeester en Aart Verburg, algemene zaken.

Meer berichten