Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Het brugdeel, de oever, de berm, het fietspad, een deel van de rijbaan van de N444 en de watergang (Poelmeer) blijken niet op grondgebied van de gemeente Oegstgeest, maar op particulier grondgebied te liggen. | Archieffoto&nbsp;</p>

Het brugdeel, de oever, de berm, het fietspad, een deel van de rijbaan van de N444 en de watergang (Poelmeer) blijken niet op grondgebied van de gemeente Oegstgeest, maar op particulier grondgebied te liggen. | Archieffoto 

(Foto: Willemien Timmers)

Warmonderhekbrug pas in mei 2021 vervangen

Warmond - De vervanging van de Warmonderhekbrug is uitgesteld. Een deel van de benodigde grond tijdens de werkzaamheden, bleek niet op gemeentelijk grondgebied te liggen. Na overleg heeft de eigenaar toestemming gegeven voor tijdelijk gebruik. Maar omdat een gasleiding verlegd moet worden, kunnen de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2021 starten.

In oktober 2019 werd na een inspectie duidelijk dat de Warmonderhekbrug snel vervangen dient te worden. De brug maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan, maar het plaatsen van een nieuwe brug werd naar voren gehaald. De planning was om met de werkzaamheden na deze zomer te starten, maar dat loopt nu dus anders. Het brugdeel, de oever, de berm, het fietspad, een deel van de rijbaan van de N444 en de watergang (Poelmeer) bleken niet op grondgebied van de gemeente Oegstgeest, maar op particulier grondgebied te liggen. Deze gronden zijn nodig voor het vervangen van de brug en bijbehorend werk zoals het tijdelijk verleggen van kabels en leidingen, de aanleg van een tijdelijke fiets/voetgangersbrug en het inrichten van een tijdelijk werkterrein. Er is langdurig overleg gevoerd met de particuliere eigenaar over het tijdelijk gebruik van deze gronden. Vorige week is de benodigde toestemming verleend.

Herinrichting ook later

De onverwachte vertraging zorgt er voor dat de werkzaamheden doorgeschoven moeten worden naar mei 2021. Een hogedruk gasleiding moet tijdelijk worden verlegd en dat kan alleen buiten het stookseizoen. Tot die tijd wordt de brug elke drie maanden gecontroleerd. De gemeente laat weten dat de brug ondanks de slechte staat, nog wel veilig is.

Doordat de plaatsing van de nieuwe brug is uitgesteld, loopt ook de herinrichting van de Herenweg vertraging op. Om de verkeersveiligheid alvast te vergroten, is een deel van de maatregelen wel alvast ingevoerd. Op een deel van de herenweg is alvast een maximumsnelheid van 30 km/uur ingevoerd.

Definitieve ontwerp

Het definitieve ontwerp voor het gehele tracé is bijna klaar. De gemeente wil dit medio oktober presenteren aan bewoners en belanghebbenden, waarschijnlijk via een digitale presentatie.

Daarnaast ligt het ontwerp voor een zelf handhavende 30 kilometer-zone op de Herenweg tussen de Beatrixstraat en de Laan van Oostergeest klaar. Het college en de raad moeten dit ontwerp nog wel vaststellen, daardoor is het nog niet meegenomen in de aangekondigde presentatie.

Als het definitieve ontwerp is vastgesteld, wil de gemeente met bewoners en belanghebbende organisatie kijken hoe de werkzaamheden aan de Herenweg en Sweilandstraaat het beste gefaseerd en uitgevoerd kunnen worden. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor de start van herinrichting van de Herenweg, nu het vervangen van de brug is uitgesteld. Dat is dus pas op zijn vroegst op de helft van 2021.

Meer berichten