Logo oegstgeestercourant.nl
Informateur Ruud Koole. | Archieffoto
Informateur Ruud Koole. | Archieffoto (Foto: Willemien Timmers)

Informateur wil deze week tot afronding advies komen

Informateur Ruud Koole laat weten dat vorige week vier gezamenlijke gesprekken plaatsgehad hebben van delegaties uit de fracties van CDA, PrO en VVD over deelthema's, waarvan het de bedoeling is dat deze in een te sluiten nader coalitieakkoord aan de orde zullen komen.

In een persbericht geeft Koole aan dat in die gesprekken onder meer is gesproken over de financiën van de gemeente, de Geesten, duurzaamheidsbeleid, huisvesting onderwijs en ruimtelijke ordening.

Tevens zijn door de drie partijen gezamenlijk achtergrondgesprekken gevoerd met de gemeentesecretaris Jeffrey Versluis en met de huidige twee wethouders Jan Nieuwenhuis en Matthijs Huizing met het oog op het verkrijgen van actuele feitelijke informatie die meegenomen kan worden bij de weging van de deelthema's.

"Bij de gesprekken over de deelthema's is flinke vooruitgang geboekt. Maar we zijn er nog niet", aldus Koole. "Daarom worden deze week de gesprekken voortgezet, waarbij ook de portefeuilleverdeling en de personele invulling daarvan aan de orde komen. Uitgangspunt daarbij is dat elk van de drie partijen een wethouder levert."

Wanneer de besprekingen voorspoedig blijven verlopen, is het het streven van de formateur om deze week tot een afronding te komen en een advies uit te brengen over een te vormen meerderheidscollege.

Meer berichten