Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Willemien Timmers

Informateur Ruud Koole voert vervolggesprekken met VVD, PrO, D66 en CDA

"Op zondag 16 augustus heb ik positief geantwoord op het verzoek van de fractie van Progressief Oegstgeest (PrO) om als verkenner/informateur op te treden voor een nieuw te vormen Oegstgeester coalitie", laat informateur Ruud Koole (PvdA) deze week in het door de gemeente gepubliceerde 'Weekbericht Coalitievorming Oegstgeest'. Koole heeft het verkennersstokje overgenomen van VVD-er Vincent Janssen, die namens de Oegstgeester VVD-fractie een nieuwe coalitie probeerde te vormen nadat PrO op 2 juli uit de in 2018 gevormde coalitie van VVD, CDA en PrO was gestapt.

De afgelopen week heeft Koole verkennende gesprekken gevoerd met delegaties van alle zes raadsfracties: VVD, PrO, D66, CDA, Hart voor Oegstgeest en Lokaal. Ook voerde hij achtergrondgesprekken met griffier Fred Kromhout, burgemeester Emile Jaensch, de vorige informateur Vincent Janssen, wethouders Matthijs Huizing en Jan Nieuwenhuis en oud-wethouder Peter Glasbeek.

"Op basis van de naar voren gebrachte inzichten tijdens de verkennende gesprekken heb ik besloten deze week vervolggesprekken te hebben met VVD, PrO, D66 en CDA. Hierna zal worden geprobeerd vast te stellen welke van de mogelijke meerderheidscoalities binnen de groep van deze vier partijen als eerste zal worden onderzocht", laat Koole weten.

Het CDA liet vorige week nadrukkelijk weten een hernieuwde samenwerking van PrO, VVD en CDA als enige reële optie te zien. "Op het ontzettend ingewikkelde dossier van De Geesten, in een uitzonderlijke tijd waarin we elkaar door corona fysiek niet zagen, verloren we elkaar uit het oog en hebben we alle drie onze fouten gemaakt. Maar juist in een in de basis sterke relatie moet ruimte kunnen zijn voor reflectie en verzoening, omwille van stabiel bestuur, juist in deze moeilijke tijden", liet CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk weten.

Meer berichten