Eindelijk weer terug naar school | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Bij basisschool De Kring gaan de leerlingen op maandag één voor één naar binnen. | Foto Willemien Timmers
Bij basisschool De Kring gaan de leerlingen op maandag één voor één naar binnen. | Foto Willemien Timmers (Foto: Willemien Timmers)

Eindelijk weer terug naar school

Alle basisschoolleerlingen in Nederland gingen afgelopen maandag, voor het eerst sinds 13 maart, weer voor een deel van de week naar school. Vanwege de corona-maatregelen kregen zij vanaf half maart thuisonderwijs via het internet.

Omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen in de basisschoolleeftijd weinig bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus, deelde minister-president Rutte op 21 mei mee, dat de scholen na de meivakantie weer open mochten. Iets waar de meeste kinderen, ouders en leerkrachten erg blij mee zijn.

De onderwijsinstellingen moesten als voorwaarde voor opening wel voldoende maatregelen treffen om de verspreiding van het virus te beperken. Hiervoor hebben zij een checklist van de PO-raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van kuchschermen, het stapsgewijs binnenlaten van kinderen en het weren van ouders van pleinen en uit lokalen.

Alle leerlingen gaan in deze eerste weken maar voor de helft van de tijd naar school, omdat niet meer dan vijftig procent van de leerlingen in het gebouw aanwezig mag zijn. De Oegstgeester scholen kiezen ieder op hun eigen manier hoe ze dit invullen.

Groepen

Bij brede school Het DOK bijvoorbeeld, gaat deze week een groep leerlingen (‘groep A’) op maandag, woensdagochtend en donderdag naar school. ‘Groep B’ komt dan op dinsdag en vrijdag. Zij hebben dan volgende week de woensdagochtend les.

De Hofdijckschool heeft nèt een ander ritme. Groep A komt op maandag, woensdag en vrijdag en de daaropvolgende week op dinsdag en donderdag. Voor groep B is dat juist omgekeerd. “Iedereen heeft een eigen looproute en in-/uitgang waardoor de groepen zo min mogelijke mengen.”

Op De Kring zijn de dagen aaneengesloten: De A-groep gaat op maandag en dinsdag naar school en de B-groep op donderdag en vrijdag. Op woensdag vindt een intensieve schoonmaak plaats, zo ook in het weekend. De schooldag duurt op De Kring in deze weken een half uur langer dan gewoonlijk.

De Gevers-Deutz Terweeschool laat weten: “We hebben alle groepen in tweeën gesplitst en de halve groepen kinderen komen om de dag een hele dag naar school. Beide groepen kinderen hebben dan 4 dagen school tot aan het Hemelvaart weekend.”

Christelijke basisschool De Lichtwijzer laat de halve groepen hele dagen op school komen op maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag, en dan om en om op de woensdag. "Bij ons nemen ouders normaal gesproken de tussenschoolse opvang voor hun rekening. Dit kan nu nog niet. Leerkrachten nemen daarom onderling de verantwoording voor de grote pauzes, waarbij ongeveer één leerkracht op anderhalve groep aanwezig is."

Bij alle scholen geldt dat op de dagen dat de kinderen thuis zijn, zij thuiswerkopdrachten maken.

Thuis

Bijna alle leerlingen zijn weer op school deze week, een enkeling daargelaten. “Eén leerling blijft thuis, en werkt thuis vanwege de gezondheidssituatie van een gezinslid,” meldt een school. Een andere school: "Een enkeling heeft nog bezwaren en houdt zijn of haar kind nog thuis. Met deze ouders gaan we het gesprek aan: Wat houdt je tegen? Welke informatie of aanpassingen heb je nog nodig om je kind wel te durven sturen? Mochten we daar niet uitkomen, dan nemen we contact op met bureau Leerplicht voor advies en een vervolggesprek met de leerplichtambtenaar."

Overigens moeten alle leerlingen bij ziekteverschijnselen thuisblijven.

Buiten

Voor het buitenspelen zijn er op alle scholen speciale roosters gemaakt, en is het schoolplein bij een aantal scholen in twee of drie duidelijke vakken verdeeld.

Het DOK meldt: “We kunnen in overleg extra dagen schooltijd aanbieden aan leerlingen waarvan beide ouders in een vitale sector werkt. Dagelijks hebben we overleg met onze partner SKO over aansluiting met de kinderopvang. Dat is voor hen ook een hele puzzel.”

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>