'24 van de 100.000' - Gesprekken met overlevers van suïcidale perioden | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto:

'24 van de 100.000' - Gesprekken met overlevers van suïcidale perioden

Jaarlijks doen in Nederland rond de honderdduizend mensen een poging om hun leven vroegtijdig te beëindigen. Harde cijfers ontbreken, de thematiek zit niet op de radar van CBS en media. Onder deskundigen circuleren schattingen variërend van 94.000 tot 144.000. Over het aantal suïcidepogingen mét dodelijke afloop is meer bekend. Dat beweegt zich al enige tijd tussen de 1.800 en 2.000 per jaar. Al worden sommige zelfdodingen niet meegeteld en ten onrechte aangemerkt als fataal ongeval.

In het boek '24 van de 100.000' pleit Oegstgeestenaar Frank Schaake, zelf ervaringsdeskundige en nabestaande, voor een heroriëntering op de omgang met mensen die suïcidale perioden doormaken. Om inzicht te verschaffen in de (belevings)wereld van mensen met suïcidale gedachten en gevoelens, heeft hij vierentwintig levensverhalen te boek gesteld van personen die een of meer suïcidale perioden hebben doorgemaakt.
“Ik wilde ik dit boek schrijven omdat over de grote groep mensen die in ons land tevergeefs suïcidepogingen doet, heel weinig bekend. Ik wilde mensen uit deze groep een stem geven”, vertelt Frank Schaake. "Zelf heb ik, toen ik twintig was, ook een suïcidepoging gedaan. Ik schrik dus niet van de verhalen en kan me verplaatsen in de belevingswereld van mensen met suïcidale gedachten en gevoelens."
Veruit de meesten van de vierentwintig geïnterviewden vonden uiteindelijk hun weg uit de spreekwoordelijke tunnel. “Het zijn uiteindelijk hele mooie gesprekken geworden. Want behalve over wanhoop gaan zij natuurlijk vooral ook over de ongelofelijke veerkracht van mensen.”
De auteur biedt in dit boek handvatten, zowel aan individuen die suïcidale gedachten en gevoelens hebben, als aan de mensen uit hun omgeving. En aan (professionele) hulpverleners en beleidsmakers.
Juist omdat pogingen, wanneer ze – gelukkig – niet slagen, vaak slechts in beperkte kring worden gesignaleerd, blijft deze crisis goeddeels onopgemerkt. Dat hier sprake is van een nationale crisis, leidt geen twijfel. Deze publicatie dient ertoe de problematiek uit de schaduw, uit de taboesfeer, te halen en het debat erover verder te stimuleren.
“Ik ben heel blij dat ik vorige week op de radio en op de tv heb mogen toelichten waarom grotere openheid over dit onderwerp zo belangrijk is. Vooral de OP1-talkshow waarin drie van mijn geïnterviewden zo dapper waren om een deel van hun levensverhaal te vertellen heeft op heel veel mensen diepe indruk gemaakt! Ruim 675.000 mensen keken er naar. Het is heel belangrijk dat we ook met elkaar durven te praten over de moeilijke perioden in ons leven. Kwetsbaarheid is niet iets waarvoor je je hoeft te schamen.”

24 van de 100.000
ISBN: 978 90 490 2617 2 · 342 p. · Prijs: € 22,50 · Uitgeverij Van Praag

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>