Logo oegstgeestercourant.nl

WeRun4All stopt

Na acht edities en bijna € 200.000,- te hebben bijgedragen aan de Stichting Roparun, stopt het Oegstgeester Roparunteam WeRun4All.

Het team heeft acht jaar lang als vriendenteam jaarlijks een van de langste estafettes gelopen; de Roparun. Elk jaar zo'n 520 kilometer non-stop hardlopen in ongeveer 45 uur. Met acht lopers, vier fietsers, zes chauffeurs, een kok, een teamcaptain, een vliegende keep en twee masseurs.

Elk jaar legden de teamleden zelf een groot bedrag in om zelf bij te dragen aan de organisatie. En elk jaar zamelden zij veel geld in via sponsoren, collectes, verkoop van loten en tweedehands spullen. Daarnaast waren de jeugdleden van de sportverenigingen op de Voscuyl ieder jaar weer bereid om gesponsorde rondjes te lopen, waarbij zij de helft van hun opbrengst doneerden aan WeRun4All.

Final run

In 2018 heeft het team een final run georganiseerd. Samen met oud-teamleden en een aantal nieuwe mensen heeft WeRun4All de Roparun succesvol gelopen. En daarmee weer een stevige bijdrage kunnen overmaken aan Stichting Roparun.

De editie van Roparun 2019 heeft het team overgeslagen. Wel is er bij de nighttrail en op de 5 mei markt in 2019 door het team weer veel geld opgehaald, dat werd gedoneerd aan het hospice in Oegstgeest en de oncologieafdeling het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Uit een rondgang langs de teamleden voor deelname aan de editie 2020 werd duidelijk dat qua organisatie en qua deelname het lastig zou worden een goed op elkaar ingespeeld team op de been te brengen. Daarop heeft het bestuur van de Stichting WeRun4All besloten om het gereserveerde teamnummer aan Stichting Roparun terug te geven. Daarmee stopt de deelname van WeRun4All aan de Roparun.


Vele bedrijven uit Oegstgeest en de regio ondersteunden het Oegstgeester Roparunteam. WeRun4All wil daarom alle sponsoren van de afgelopen jaren bedanken voor hun bijdragen in geld en in natura. (Op de website www.werun4all.nl staan alle namen vermeld). "Een speciale dank gaat uit naar Van der Luyt transport, die alle edities hun ruimte beschikbaar stelde om onze spullen op te slaan, ons vertrek voor te bereiden en onze spullen na afloop rustig op te ruimen."


Veel mensen uit Oegstgeest en omgeving droegen WeRun4All een warm hart toe. De 5 mei markt-kramen werden goed bezocht, de koffie, cake en tweedehands spullen werden goed verkocht. Het college van Oegstgeest zwaaide het team de laatste jaren trouw uit als het de zaterdag voor Pinksteren naar Parijs vertrok. De Oegstgeester Courant maakte jaarlijks de teamfoto voor vertrek.
"Het Oegstgeester Roparunteam WeRun4All bedankt iedereen die hen de afgelopen jaren op allerlei manieren heeft gesteund!"
Het team kijkt meer dan tevreden en met grote trots terug op het resultaat dat de afzonderlijke teams de afgelopen acht jaar hebben neergezet. In totaal is bijna €200.000 overgemaakt aan Stichting Roparun en andere goede doelen. Zo heeft WeRun4All kunnen bijgedragen om het leven van mensen met kanker dragelijker te maken. Als teamleden hebben zij met elkaar waanzinnige prestaties neergezet tijdens de runs en hebben zij vriendschappen voor het leven gemaakt.

"Eens een Roparunner, altijd een Roparunner."

Meer berichten