Logo oegstgeestercourant.nl
De plek waar de brug moet komen. | Archieffoto Willemien Timmers
De plek waar de brug moet komen. | Archieffoto Willemien Timmers

Geen blokkade meer voor aanleg brug Poelgeest

DEN HAAG – De omstreden brug Poelgeest over de Haarlemmertrekvaart kan worden aangelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De Raad verwierp woensdag 4 december alle bezwaren die door een groot aantal omwonenden waren ingediend.

De Raad constateerde wel dat er fouten zijn gemaakt door de gemeenten Oegstgeest en Leiden bij de vaststelling van hun bestemmingsplan voor de brug. Maar de Raad ziet die fouten door de vingers, omdat ze achteraf overtuigend zijn hersteld met aanvullend verkeersonderzoek.

Dat onderzoek toont volgens de Raad aan dat met een voorrangskruispunt in plaats van een verkeersregelinstallatie geen sluipverkeer ontstaat in de woonwijk, omdat de reistijd in de spitsperiode via de Lange Voort-Brug Poelgeest groter is dan via de hoofdroute via de Laan van Oud Poelgeest-Oegstgeesterweg. Dat voorrangskruispunt kan volgens de Raad ook veilig worden ingericht voor fietsers en auto's.

Het verkeerslawaai door verkeer over de brug blijft volgens de Raad ook binnen de grenzen. Maar daarvoor zijn dan wel maatregelen nodig, zoals de aanleg van stil asfalt. Dat geldt ook voor een deel van de Oegstgeesterweg. De Raad gaat er vanuit dat die maatregelen ook worden uitgevoerd. De betreffende wegen zijn in eigendom bij de gemeenten en daarom is het niet nodig dat deze maatregelen dwingend worden voorgeschreven in de beide bestemmingsplannen, aldus de Raad.

De luchtkwaliteit zal volgens de Raad ook niet ernstig worden aangetast. Het aantal inwoners en bezoekers van de wijk is relatief klein. Ook de invloed van de recreatievaart die op zich wel sterk vervuilend is, is volgens de Raad klein.

Met de komst van de brug komt er ook een buslijn door de wijk Poelgeest. Tot nu toe moet de wijk zich behelpen met een niet frequent rijdende belbus.

Vervolg

De afgelopen tijd heeft de gemeente Leiden gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor de brug en de aansluitende wegen. Binnenkort organiseren de gemeente Leiden en Oegstgeest een informatieavond over de brug voor omwonenden en andere belanghebbenden. Naar verwachting wordt de brug in 2021 aangelegd.

Meer berichten