'Poelgeest kan veel duurzamer van warmte worden voorzien' | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Leden van de werkgroep Energiek Poelgeest bereiden de informatiebijeenkomst voor. Van links naar rechts: boven Corjan Vliek en Martijn Voorham. Onder Tjitske Veldkamp en Frank ter Beek. Ontbrekend: Anne Marieke Schwencke en Peter van Schie.
Leden van de werkgroep Energiek Poelgeest bereiden de informatiebijeenkomst voor. Van links naar rechts: boven Corjan Vliek en Martijn Voorham. Onder Tjitske Veldkamp en Frank ter Beek. Ontbrekend: Anne Marieke Schwencke en Peter van Schie. (Foto: Willemien Timmers)

'Poelgeest kan veel duurzamer van warmte worden voorzien'

Energiek Poelgeest organiseert informatieavond

Op dinsdag 12 november vindt er in Poelgeest een zeer interessante informatiebijeenkomst plaats over de manier waarop in de toekomst de huizen in de wijk van warmte zullen kunnen worden voorzien.

Door Willemien Timmers

Aan de keukentafel leggen Peter van Schie en Frank ter Beek uit welke kansen en uitdagingen er liggen om de warmtevoorziening in de wijk in de nabije toekomst behoorlijk te verduurzamen. "De energiecentrale die ons Poelgeester warmtenet voedt, die aan de Langegracht in Leiden, zal binnen een aantal jaren verdwijnen. Een mooie kans om naar alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we niet meer afhankelijk zijn van een gasgestookte energiecentrale."

Het hete water vanuit Leiden (105 graden) zorgt er nu voor dat het afgekoelde Poelgeester water weer op zeventig graden komt om gebruikt te worden op de huizen. "We hebben hier het geluk dat de huizen relatief nieuw zijn, en dus goed geïsoleerd, en al op een warmtenet zijn aangesloten", legt Peter van Schie uit. "Dit maakt de wijk zeer geschikt om de warmtevoorziening op een andere manier te organiseren."

Deze plannen leven al een aantal jaar in Poelgeest. Eerder (in mei 2015) was er al een bewonersavond, om de ideeën uit te leggen. Ondertussen heeft Energiek Poelgeest niet stilgezeten. Er zijn onderzoeksbureaus ingeschakeld met behulp van subsidies van de provincie Zuid-Holland, Nuon Vattenfall, de gemeente Oegstgeest, de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De bureaus hebben gekeken naar de technische haalbaarheid van plannen. Frank legt uit: "Voor de warmtevoorziening van onze wijk willen we graag gebruik maken van duurzame, lokale bronnen. Vandaar dat onderzocht wordt of het mogelijk is warmte te winnen uit de Haarlemmertrekvaart, de Leede of de Klinkenbergerplas."

Via een warmte-koude opslagsysteem wordt dan in de zomer het warme oppervlaktewater van een graad of twintig in de bodem opgeslagen. In de winter wordt deze warmte dan, via een warmtepomp, ingezet om het in de wijk circulerende water op zeventig graden te houden. Omdat deze pomp gewoon op elektriciteit draait, is deze oplossing nog niet helemaal duurzaam. "Dat klopt", vertelt Peter, "Maar het is een enorme verbetering ten opzichte van het huidige systeem.Door een warmtepomp gaan we wel driemaal efficiënter met elektriciteit om dan bij elektrisch verwarmen."

Naast deze warmte-koude-opslag wordt ook onderzocht hoe restwarmte van de Waterzuiveringsinstallatie in Leiden Noord gebruikt kan worden voor Poelgeest.

Overigens is niet alleen de technische kant onderwerp van onderzoek, Ook de eigendomssituatie en de manier van levering worden onderzocht.

De haalbaarheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond, maar Energiek Poelgeest wil graag alle geïnteresseerde Poelgeestenaren en anderen van daarbuiten op de hoogte houden, en de voorlopige resultaten delen. "We willen nu alleen informatie verschaffen. In januari willen we verder op de resultaten ingaan. Als wijk lopen we in feite een stuk vooruit, omdat we deze onderzoeken zelf hebben geïnitieerd. We hopen trouwens dat de gemeente Oegstgeest in het komende traject meer de regisseursrol op zich zal nemen."

Informatie-avond

De inloop van de informatieavond (in basisschool De Vogels – Jac. P. ­Thijsselaan 69) is op 12 november om 19.30 uur, en het programma start om 20.00 uur. Alle geïnteresseerde Oegstgeestenaren in duurzame warmtevoorziening zijn van harte welkom.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>