Mooi zesde Oegstgeester Dictee | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
De deelnemers vonden het dictee gemakkelijker dan vorig jaar.
De deelnemers vonden het dictee gemakkelijker dan vorig jaar. (Foto's: Willemien Timmers)

Mooi zesde Oegstgeester Dictee

Kritisch, maar met humor

Op 15 oktober werd het zesde Oegstgeester Dictee in de aula van het Teylingen College gehouden. Het kommer en kwel verhaal van Ko Colijn werd heel goed ontvangen. De muziek van Mignon de Lange en Enno van der Schans was vooraf al fantastisch, maar vooral ook een heerlijke afwisseling na het zwoegen op de tekst.

De heerlijke hapjes van het MKB van Oegstgeest maakten het ontspannen een extra aangename afleiding. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, presenteerde het dictee weer zin voor zin en reikte later met veel humor de prijzen uit.

De deelnemers vonden het dictee gemakkelijker dan vorig jaar. Enkele woorden die frequent fout werden geschreven waren andersoortige, eronderdoor gaan, ertussenuit knijpen, ervan uitgaan, goedgeorganiseerde, ingebrekestelling, parallelle, standalonecamera en tenhemelschreiend.
De gemiddelde score van de liefhebbers was 29,2. Dit is duidelijk lager dan die van vorig jaar; die was 39,6. De eerste prijs van de liefhebbers ging naar Prof. Dr. Cools, die 10 fouten maakte in een reeks van 101 invulwoorden.
Kees Bakker en Mignon de Lange volgden als tweede en derde met 13 en 14 fouten. De studentenprijs ging naar Christiaan Silven met 22 fouten. Na het liefhebbersdictee volgde een specialistendictee, geschreven door Ton den Boon (hoofdredacteur van de Dikke Van Dale). Hier won Jeroen Heemskerck-Düker met 17 fouten in beide dictees samen. Van de teams won dit jaar het team Apostrof, dat vorig jaar tweede werd, met een gemiddelde van 17,3 fouten.
Tweede werd team BAM, een team van de Rotaryclub Oegstgeest e.o. met gemiddeld 22 fouten.

De opbrengst van het dictee komt opnieuw ten goede aan de VoorleesExpress, voor hun activiteiten om de laaggeletterdheid onder jonge kinderen in de Bollenstreek te verminderen. Dit is in de huidige tijd met een groot tekort aan basisschoolleerkrachten heel hard nodig. De Rotaryclub Oegstgeest e.o. dankt de deelnemers, de partners, het MKB van Oegstgeest en de sponsoren voor hun ondersteuning van dit evenement en de VoorleesExpress.

De volledige tekst van het zesde Oegstgeester Dictee:

Oegsthol, de klaagbaan

Deze keer geen exercitie in lastige neologismen, anglicismen of andersoortige geïmporteerde instinkers, maar gewoon een rechttoe-rechtaanverhaal zonder przewalskipaarden of dromedarissen over fenomenen die van dichterbij te aanschouwen zijn. Niet dat de eerste soort uitgeput is: zelfs in Oegst­geester contreien zal de consciëntieuze waarnemer nog wel eens een blauwvleugelsprinkhaan of het dwergviltkruid spotten, desnoods met een standalonecamera, maar qua biodiversiteit zal de gemeente het toch niet van de exotische grondflora en -fauna moeten hebben. We kiezen dit jaar voor de aerodynamica, een luchtiger categorie. Wie op een zonnige zondag bij noordoostenwind even in de tuin de wekelijkse hectiek ontvlucht met een boek, koffie en een butterscotch, zal aldra merken dat de luchthaven Schiphol die dag voor de Kaagbaan als aanvliegroute van een eindeloos aantal arriverende carriers heeft geopteerd. Het kabinet bereidt zelfs, naar verluidt, dit najaar een besluit over een parallelle dito baan voor. Zo kan zich een haat-liefdeverhouding met de nationale luchthaven ontwikkelen, niet gespeend van geestelijke littekens. Wie doordeweeks niet aan het fileleed kan ontsnappen, en verlangt 's zondags compensatoire rust te vinden in eigen have, zou chagrijnig of zelfs geërgerd kunnen raken over de frequentie waarmee vluchten, boordevol toeristen uit uiteenlopende resorts als Antalya of Zakynthos, hun tocht in de corridor boven onze omgeving laten eindigen. Werkelijk tenhemelschreiend, al dat luchtverkeer, bijna letterlijk! Het gaat me nog niet eens om de ecologische footprint of de kooldioxide-uitstoot die deze hoge vorm van vrijetijdsbesteding veroorzaakt. Cruiseschepen en fourwheeldrives kunnen er op NAP (Normaal Amsterdams Peil) trouwens ook wat van, maar als decibellengeneratoren zijn deze luchtmonsters een hinderlijke sta-in-de-weg voor het geëigende privégenot op particulier territoir. De Schipholklachtenlijn biedt weliswaar voor de keurige burger al een escaperoute voor het ongenoegen, maar echt zoden aan de dijk zet het reclameren niet: de vliegbusiness is een goedgeorganiseerde sector met een vriendelijk, doch over het algemeen afwijzend of ontwijkend klaagsysteem dat al begint met een geacheveerd 'sorry voor het wachten' en deze legt de prioriteit bij de continuïteit van de eigen bedrijfskolom. Geen wonder dat zelfs in het beschaafde Oegst­geest en het aanpalende Raadslieden- en Houtkwartier te Leiden een erop-of-erondermentaliteit is gegroeid bij burgers die het vliegverkeer beteugeld willen zien en hopen dat het gros van de vluchten naar Lelystad Airport wordt gedirigeerd of, sterker nog, wordt omgezet in reizen per hogesnelheidslijn als alternatief voor bestemmingen in dichtbijgelegen buurlanden. Anderen zien wel brood in een competitieve kerosine- of tickettaks om het Schipholverkeer te ontmoedigen. Nu kunt u misschien bezwaar maken tegen de actievoerderij, en tegenwerpen dat het nogal elitair is om het luidruchtige vliegverkeer middels een not-in-my-backyardmanoeuvre te relokeren, en dat dit geageer zelfs banen in de regio bedreigt. Echter, sprekend over een gemeenschap die verder zoveel rust en groen te bieden heeft en bij lange na niet geplaagd wordt door het moordende rolkoffertoerisme dat zich op de Amsterdamse en zelfs Leidse Airbnb-verblijven stort, mag nochtans de mythe van het Groene Hart ook hier best weleens ter discussie gesteld worden. U kunt ervan uitgaan dat heel wat dorpsgenoten eronderdoor gaan en ertussenuit knijpen op die zogenaamd stille zondagen, nog ervan afgezien dat ook uit orthodox-christelijke kring of uit de pinksterbeweging bezwaren tegen al die drukte zouden kunnen rijzen tegen het reizen op Stille Zaterdag. Helaas moeten we vaststellen dat voor- en tegenstanders van weekendvluchten nogal langs elkaar heen praten: men kan ervan op aan dat het voor beide groepen dus voorlopig niet in een win-winsituatie zal resulteren. Het was, ten slotte, zeker niet de bedoeling u hier op malicieuze wijze te indoctrineren en unverfroren anti-Schiphol te maken. Aan meningsvorming op basis van fakenieuwsberichtgeving hebben we natuurlijk ook een broertje dood. Maar het zou illusoir zijn om een groei tot pakweg vijftig vluchten per uur boven ons dorp als incontournabel te beschouwen. Een ingebrekestelling van de overheid is te allen tijde een democratische optie, dat zult u wel beamen!

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>