Klaas van Egmond bracht 'een niet mis te verstane boodschap' | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Klaas van Egmond aan het woord in het Dorpscentrum.
Klaas van Egmond aan het woord in het Dorpscentrum.

Klaas van Egmond bracht 'een niet mis te verstane boodschap'

Op donderdagavond 17 oktober hield Klaas van Egmond, hoogleraar duurzaamheid, een lezing over de duurzame samenleving in Dorpscentrum Oegstgeest. De lezing werd georganiseerd door Duurzaam Dorp Oegstgeest en werd door zo'n honderd mensen bijgewoond.

Wethouder Peter Glasbeek opende de avond. Hij gaf aan dat de rijksoverheid een enorme opdracht bij de gemeente heeft neergelegd om de klimaatdoelen te halen, en was benieuwd wat Klaas van Egmond daar over zou vertellen. Van Egmond opende zijn boeiende betoog met de vaststelling, dat de wereld in crisis is. Hij noemde klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel. "Dit werd al voorzien in de zeventiger jaren. In het rapport aan de Club van Rome hebben wetenschappers al aangetoond, dat er een einde moet komen aan de economische groei met zijn negatieve effecten op onze samenleving. Naar deze waarschuwingen is toen niet geluisterd. Nu is de wereld in crisis en de problemen stapelen zich in een versneld tempo op."

"Als gevolg van de economische ontwikkelingen is er de temperatuurstijging en hebben we steeds meer grote droge gebieden die niet meer leefbaar zijn. Dit zijn juist de gebieden waar de bevolking nu enorm groeit, wat tot enorme migratiestromen zal leiden. Andere gebieden komen onder water te staan. Ook Nederland zal aan het eind van deze eeuw met een enorme zeespiegelstijging te maken krijgen en het is maar de vraag wat we van ons land boven water kunnen houden."
Een ander gevolg van de crisis is volgens van Egmond, dat momenteel de huizenprijzen sterk stijgen, waardoor het risico op een financiële crisis enorm toeneemt. "Er zijn na de vorige crisis uit 2008 geen wezenlijke veranderingen doorgevoerd."
"Voorts nemen de grote verschillen tussen arm en rijk steeds verder toe, met maatschappelijke onrust tot gevolg. De macht van de bedrijven en vooral hun aandeelhouders is overal in de wereld enorm groot."
Klaas van Egmond ziet voor een aantal problemen praktische oplossingen die we samen met de ons omringende landen kunnen invoeren. Dit zijn onder andere een vernieuwd landbouwbeleid gebaseerd op het sluiten van stofkringlopen en op andere vormen van eigendom en beheer. "Er zou een uniforme CO2- heffing moeten komen, zowel voor bedrijven als voor particulieren."
"Om te komen tot een circulaire economie is een belastingverlaging op arbeid nodig en de belasting op grondstoffen en producten moet hoger", stelde van Egmond. "Voorts zou er weer een staatsbank moeten komen, en moet het scheppen van geld niet aan de particuliere banken worden overgelaten. Overall geldt dat het in onze samenleving ontbreekt aan moreel leiderschap om te komen tot de gewenste en zeer noodzakelijke verandering om een duurzame wereld te bereiken."
"De aanwezigen luisterden samen naar dit inspirerende verhaal dat aanzet tot nadenken. Met een opdracht voor alle inwoners van onze gemeente Oegstgeest", aldus één van de organisatoren Mia de Beun.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>