Piketpaaltjes in het Bos van Wijckerslooth | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Margreet Wesseling

Piketpaaltjes in het Bos van Wijckerslooth

Bisschop van Wijkerslooth hoefde niet met de buren te overleggen toen hij plannen maakte voor het planten van een beukenlaan langs de oostzijde van zijn buitenplaats Duinzigt, het huidige Bos van Wijckerslooth. Aan de andere kant van de erfgrens lagen de weilanden van Cornelia van Roon, zij zal geen bezwaar hebben gemaakt tegen een rijtje beuken. De beukenlaan werd naar alle waarschijnlijkheid aangelegd rond 1850, misschien iets eerder. De Louise de Coligny- en de Oranjelaan werden pas een kleine eeuw later gebouwd, in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Door Margreet Wesseling

De paar dikke beuken die nu nog in de laan staan, zijn dus aardig op leeftijd: tussen de 150 en 170 jaar oud. Niet vreemd dat er af en toe eentje dreigt om te vallen. In de laatste jaren zijn er nog al wat bomen geveld of geknot om ongelukken te voorkomen.
De oude eikenlanen in het zuidelijk deel van het bos zijn ongeveer even oud als de beuken-laan. Enkele dikke eiken zien er ouder uit, maar zij kunnen nooit ouder zijn dan 180 jaar want toen de bisschop zijn landgoed kocht in 1834, was dit deel van het bos nog een weiland. Gelukkig zijn de meeste oude eiken in goede conditie, zij dragen bij aan de charme van het oude bos.

In het voorjaar van 2019 werden alle bomen in het bos geïnspecteerd. Van veertien bomen was de conditie zo zorgelijk dat nader onderzoek noodzakelijk was. Dit vond plaats in juli. Het resultaat was een lijst met bomen die vóór 1 november moesten worden geveld vanwege 'verhoogd risico op windworp'. Maar de natuur had haar eigen agenda.
Tijdens de storm van 10 augustus wierp de wind een eik op de garage van een huis aan de Oranjelaan. Hij stond al op de lijst. Vervolgens viel op 5 september, in het noord-oostelijke puntje van het bos, een statige beuk om. Zijn wortels moeten schade hebben opgelopen tijdens het graven van de nieuwe watergangen in 2014. Hij stond ook op de lijst.
Het bos werd onmiddellijk afgesloten. Het werd te gevaarlijk.

Nu is het tijd voor nieuwe aanplant. Vanzelfsprekend staat de veiligheid van de omwonenden en van de wandelaars voorop. Daarnaast is herstel van de historische lanen een belangrijk uitgangspunt. Vorige week hebben de Afdeling Groenbeheer en de Werkgroep Behoud het Bos van Wijckerslooth de plaatsen bepaald waar in november jonge eiken, beuken en linden zullen worden geplant. Peter Kampf sloeg met veel plezier de piketpaaltjes in de grond.
De geknotte elzen achter het verzetsmonument en langs de sloot langs de Rhijngeesterstraatweg zullen wel weer uitlopen; elzen hoef je niet te planten. Met de lindebomen wordt de diversiteit in het bos versterkt, en op diverse plaatsen blijven geknotte bomen staan om onder-dak te bieden aan spechten en vleermuizen. Zo blijft het bos een echt bos.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>