Logo oegstgeestercourant.nl
De plek waar de Hugo de Vrieslaan moet aansluiten op de toerit naar de brug over de Haarlemmertrekvaart. De tegenstanders van de brug hebben verkeerstellingen opgevraagd bij de gemeente Oegstgeest. Die gegevens wijken sterk af van de verkeersgegevens die de gemeenten hebben gebruikt in hun rekenmodel.
De plek waar de Hugo de Vrieslaan moet aansluiten op de toerit naar de brug over de Haarlemmertrekvaart. De tegenstanders van de brug hebben verkeerstellingen opgevraagd bij de gemeente Oegstgeest. Die gegevens wijken sterk af van de verkeersgegevens die de gemeenten hebben gebruikt in hun rekenmodel. (Archieffoto Willemien Timmers)

Raad van State tobt nog over brug Poelgeest

DEN HAAG – Het is allerminst zeker of de Raad van State al over de gebruikelijke termijn van zes weken uitspraak doet over het bestemmingsplan voor de brug Poelgeest. De raadsvoorzitter maakte dinsdag 20 augustus bekend dat het een lastige kwestie is.

Door Adrie van der Wel

Op zich is volgens hem de kernvraag duidelijk. 'Kan de brug er komen of niet?' Maar de vraag blijft of door de gemeenten Leiden en Oegstgeest voldoende is aangetoond dat de brug er kan komen. Daarbij wordt gekeken naar de luchtkwaliteit in het gebied en de toekomstige leefbaarheid.

De zitting dinsdag was het vervolg op de eerdere zitting bij de Raad op 1 juli. Vlak daarvoor hadden Leiden en Oegstgeest de Raad gevraagd om nader onderzoek te mogen doen naar de toekomstige verkeersdrukte op en rond de brug. Beide gemeenten waren er op het laatste moment achter gekomen dat hun gebruikte verkeersmodel onjuist was.

In plaats van meteen een streep zetten door het plan, gaf de Raad bij hoge uitzondering toestemming voor het gevraagde extra huiswerk. Daarmee probeerden Leiden en Oegstgeest het plan te behoeden voor vernietiging.

Dat aanvullende onderzoek is inmiddels gebeurd. Ook is volgens de advocaat van de gemeenten nader onderzoek gedaan naar ophopende luchtvervuiling bij de woonboten in de Haarlemmertrekvaart dichtbij de geplande brug. Volgens bootbewoner Jeroen van der Sluijs is dat onderzoek hard nodig. Omdat bij zeker drie woonboten de normen voor luchtvervuiling worden overschreden als de brug er komt. Hij wees de Raad op vervuiling door autoverkeer bij de brug en vervuiling door recreatieboten die vlak langs de woonboten varen.

Feitelijk is er geen nieuw onderzoek gedaan naar luchtvervuiling, constateerde Van der Sluijs vandaag. "Er is alleen gekeken naar een al bestaand ouder onderzoek in Amsterdam. Maar dat is niet vergelijkbaar met de situatie in Oegstgeest." En die is heel specifiek. Volgens de advocaat van de gemeenten is de opstapeling van luchtvervuilingsbronnen verwaarloosbaar. Er wordt volgens hem makkelijk voldaan aan de normen.

Maar volgens Van der Sluijs kan de advocaat dat niet zeggen zolang er geen goed onderzoek is gedaan. De advocaat wimpelde ook toekomstig lawaai bij de woonboten weg. "Voor woonboten geldt geen bescherming tegen lawaai", aldus de advocaat. Van der Sluijs reageerde nuchter. "Hij kent blijkbaar de wet niet, want sinds vorig jaar worden woonboten ook beschermd tegen lawaai."

De Raad van State moet ook gaan beoordelen of bij het aanvullende onderzoek voldoende is gekeken naar sluipverkeer door de wijk. De kans daarop wordt groter als het doorgaande verkeer vastloopt door files. De rechters van de Raad toonden daarover hun twijfels.

Ook over de noodzaak van de brug bestaan nog grote twijfels. De tegenstanders van de brug hebben verkeerstellingen opgevraagd bij de gemeente Oegstgeest. Die gegevens wijken sterk af van de verkeersgegevens die de gemeenten hebben gebruikt in hun rekenmodel. Het lijkt er volgens de tegenstanders sterk op dat in het rekenmodel van veel meer verkeer is uitgegaan dan er werkelijk is geteld. Puur om te kunnen aantonen dat de brug noodzakelijk is om zoveel verkeer uit de wijk te moeten verwerken.

De advocaat van de gemeenten deed nog wel de toezegging dat het wegdek van de brug zal worden uitgevoerd met stil asfalt. Hoewel dat volgens hem eigenlijk niet nodig is, want teveel lawaai zou de brug sowieso niet veroorzaken.

Meer berichten