Logo oegstgeestercourant.nl
Rene Akkerman: "Je bezoekt je cliënt minimaal één keer in de twee weken".
Rene Akkerman: "Je bezoekt je cliënt minimaal één keer in de twee weken".

Rene Akkerman - vrijwilliger bij Mentorschap Haag en Rijn

'Soms moet je je eigen normen opzijzetten en die van je cliënt eerbiedigen'Na zijn pensionering in 2012 zocht Rene Akkerman vrijwilligerswerk, waarbij hij enigszins zelf verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de manier waarop het wordt uitgevoerd. Een jaar van tevoren had hij al een advertentie van Mentorschap Haag en Rijn uit een huis-aan-huisblaadje geknipt, want zij zochten vrijwilligers in Oegst­geest en Leiden. Een schot in de roos. Nu heeft hij al zijn derde cliënt.

Rene vertelt: "Als vrijwilliger volg je eerst de verplichte basiscursus en aansluitend word je door de kantonrechter als mentor benoemd. Daarmee ben je iemands wettelijke vertegenwoordiger. Je behartigt de belangen van je cliënt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, als die dat zelf niet meer (geheel) zelfstandig kan en ook geen familie of andere naasten heeft die dat kunnen of willen doen.
Dat is de basis, want in de praktijk hangt het van het soort cliënt af wat je als mentor doet."


"Ik heb zelf nu sinds ruim een jaar mijn derde cliënt. De eerste was een man van 88 met dementie in een verpleeghuis, waarmee ik niet kon communiceren. Daar werd ik als mentor vooral gewaardeerd door de verzorgenden. Mijn tweede cliënt was 98 en beginnend dementerend, maar woonde nog zelfstandig met veel hulp om hem heen. Daar had ik vooral een coördinerende rol als mentor, want hij begreep niet altijd goed wat ik voor hem deed en hij vond dat hij het allemaal zelf nog best kon overzien. Dat moet je dan niet erg vinden. Mijn huidige cliënt is een man van 48 met een autisme-probleem, maar hij woont zelfstandig en doet zelf ook vrijwilligerswerk. Mijn rol is nu meer gericht op toezicht en als hij iets te ingewikkeld vindt kan hij op mij terugvallen, dat geeft hem rust. Met hem kan ik goed communiceren en overleggen."

"Het gaat vaak om mensen met dementie, een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Het is zaak je cliënt goed te leren kennen, je moet hem immers goed kunnen adviseren en soms beslissingen van hem overnemen, daarom bezoek je hem of haar ook minimaal één keer in de twee weken."

"Als mentor kun je veel bereiken. Je krijgt allereerst natuurlijk de waardering van je cliënt en eventueel zijn omgeving. Daarbij gaat het er vooral om de cliënt zoveel mogelijk zelf beslissingen te laten nemen, het is zijn leven. Maar als het moet neem je het helemaal over en die verantwoordelijkheid vind ik ook belangrijk. Er komen vaak ethische en juridische vragen aan bod bij dit vrijwilligerswerk en daar leer ik veel van. Bijvoorbeeld, je eigen normen opzijzetten en die van je cliënt eerbiedigen. Dat valt niet altijd mee, maar is essentieel."

Nieuw mentoren welkom

"We groeien nog steeds, nieuwe cliënten, ook in Oegstgeest komen er eigenlijk vanzelf bij, maar nieuwe mentoren niet. Lijkt het je wat? Kom dan eens praten met één van onze coördinatoren!"
www.mentorschaphaagenrijn.nl.

Geïnspireerd geraakt? Kijk voor deze en vele andere vrijwilligersjobs in Oegstgeest op www.dorpskracht.net.

Meer berichten