Drie Oegstgeester vrijwilligers bij Inloophuis Scarabee.
Drie Oegstgeester vrijwilligers bij Inloophuis Scarabee.

Oegstgeester vrijwilligers: 'Alleen al door te luisteren doe je zo veel voor mensen!'

Algemeen

In het voormalig Sint Elisabeth Gasthuishof aan de Oude Vest 17 in Leiden, verwelkomen Nelleke van der Oord, Jolanda Ratten en Jacqueline Eenens - drie Oegstgeester gastvrouwen van Inloophuis Scarabee - hun gasten met een brede glimlach, een kop koffie of thee en een luisterend oor.

"Inloophuis Scarabee is een plek," begint Nelleke, "waar mensen die als lotgenoot, deelgenoot of nabestaande met kanker in aanraking zijn geweest, een plek vinden om hun verhaal te doen, vragen te stellen, informatie in te winnen of in contact te komen met mensen in een vergelijkbare situatie. Het kunnen (ex-)patiënten zijn, maar ook mensen die een partner, ouders of kind hebben met kanker. Iedereen is hier welkom. Wij delen dit pand met de Vruchtenburg, een instelling die psychologische zorg verstrekt aan mensen die geraakt zijn door kanker."
Nelleke, Jolanda en Jacqueline zijn zelf ook ervaringsdeskundige, als lotgenote of deelgenote. Alle drie zijn zij al meerdere jaren actief in het inloophuis en weten wat er komt kijken om hier als gastvrouw of -man te werken. "De allerbelangrijkste voorwaarde waaraan je moet voldoen," legt Jacqueline uit, "is dat je kunt luisteren en ondersteunen. Mensen hebben vaak de neiging om in de advies- of oplossingsstand te schieten, maar daar zit niemand op te wachten!" "We vragen gekscherend aan onze vrijwilligers of ze al met Nivea gesmeerd hebben en oma thuis willen laten," vult Jolanda aan. 'Nivea' staat voor 'niet invullen voor een ander' en 'oma' voor 'oordeel, mening, advies'.

"Iedereen die zich hier wil komen inzetten, moet een door IPSO (Instellingen PsycoSociale Oncologie) verplicht gestelde training volgen. Niet iedereen is geschikt voor dit vrijwilligerswerk. Sowieso is het verstandig, als je zelf ervaringsdeskundige bent, er even wat tijd overheen te laten gaan voordat je je hier aanmeldt. Je moet het achter je kunnen laten wanneer je naar huis gaat. Je moet compassie tonen, maar nogmaals: je kunt niets voor je gasten oplossen, wel luisteren en vragen stellen. Mensen zijn al enorm gebaat bij iemand die aandacht geeft en een luisterend oor biedt."

Inloophuis Scarabee heeft niet alleen gastvrouwen en gastheren nodig. "Alhoewel we daar wel behoefte aan hebben," vervolgt Nelleke. "We zijn zeven dagdelen per week open, van 10 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 15 uur. Op woensdagmiddag zijn we gesloten. Soms ontvangen we meerdere mensen per dagdeel, soms komt het voor dat er niemand komt. Ook daar moet je tegen kunnen en niet teleurgesteld raken." "Als je niet als gastvrouw wilt werken, dan zijn er altijd nog ondersteunende functies, zoals PR-werkzaamheden en schrijven, administratieve taken of bestuurswerk," aldus Jolanda. "Als vrijwilliger moet je in ieder geval altijd een dagdeel beschikbaar zijn," besluit Jacqueline. "Wij drieën zijn niet alleen gastvrouwen, maar netwerken ook stevig. Er blijkt een grote behoefte te zijn aan plekken zoals ons inloophuis, bijvoorbeeld ook binnen de muren van het LUMC of het Alrijne. Scarabee op locatie: een plek waar mensen even op zichzelf kunnen zijn, hun hart kunnen luchten tijdens een chemobehandeling bijvoorbeeld. We hebben dus altijd mensen nodig, niet alleen ter vervanging, maar ook omdat we willen groeien!"
Naast hun vrijwilligerswerk bij Scarabee zijn Nelleke, Jolanda en Jacqueline ook nog op andere vrijwilligersvlakken actief: Jolanda werkt bij Kringloop Soek, Jacqueline is mede-oprichtster van het Boezemcafé en Nelleke werkt bij Humanitas.
Wil je meer informatie over Inloophuis Scarabee of over de diverse informatieve avonden en activiteiten die er worden georganiseerd, kijk dan op www.inloophuisscarabee.nl.


Geïnspireerd geraakt om je in te zetten als vrijwilliger? Kijk voor deze en vele andere vrijwilligersjobs in Oegstgeest op www.dorpskracht.net.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant