Ruim €43.000 subsidie voor onderzoek duurzame warmte Energiek Poelgeest | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto:

Ruim €43.000 subsidie voor onderzoek duurzame warmte Energiek Poelgeest

Stichting EnergiekLeiden heeft een subsidie van ruim € 43.000 ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Het geld is bedoeld voor het initiatief van Energiek Poelgeest om te onderzoeken of de woningen in Poelgeest kunnen worden verwarmd met energie uit lokale, duurzame bron.


De huizen in de wijk Poelgeest zijn aangesloten op een warmtenet van Nuon. Dat net wordt nu nog gevoed door een op aardgas gestookte energiecentrale. Om die warmtevoorziening te verduurzamen, laat bewonersinitiatief Energiek Poelgeest nu uitzoeken of er warmte kan worden opgewekt uit de Haarlemmertrekvaart, de Klinkenbergerplas, of uit de rioolwaterzuivering (RWZI Leiden Noord). De uitkomsten van het onderzoek worden dit najaar verwacht.

Veel interesse in onderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek wordt breed gedragen, want er zijn veel partijen benieuwd naar de mogelijkheden voor warmteopwekking uit oppervlaktewater. De gemeentes Leiden en Oegstgeest en het Hoogheemraadschap Rijnland steunen het project met geld, kennis en menskracht. Nuon, beheerder van het warmtenet en energieleverancier en drie gespecialiseerde onderzoeksbureaus zorgen voor het technische en financiële rekenwerk.

Aquathermie
Uit het onderzoek moet blijken wat er nodig is om 's zomers warmte aan oppervlaktewater te onttrekken, dat op te slaan in de bodem en in de winter via een warmtepomp op te stoken tot een comfortabele 70 graden. Daarmee is de techniek (aquathermie) overigens nog niet energieneutraal: ook de warmtepomp zal op termijn op duurzame energie moeten functioneren.

Bewoners betrekken
Energiek Poelgeest gaat het nieuws over de subsidie nu eerst vertellen aan de wijk, op een binnenkort te houden bewonersbijeenkomst. Frank ter Beek van het bewonersinitiatief: "Voordat we onze huizen echt duurzaam kunnen verwarmen zijn we wel een paar jaar verder. Maar dit haalbaarheidsonderzoek is natuurlijk een prachtige eerste stap."

EnergiekLeiden en Energiek Poelgeest
EnergiekLeiden bevordert duurzame energieopwekking in de regio Leiden met als doel het realiseren van een energieneutrale stad en regio. De stichting stimuleert lokale acties door het aanbieden van advies, praktische informatie en begeleiding. Energiek Poelgeest is een bewonersinitiatief in de Oegstgeester wijk Poelgeest. Stichting EnergiekLeiden treedt op als penvoerder voor Energiek Poelgeest.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>