Campagne 'Terug naar Oegstgeest' zet Oegstgeest in de regio op de kaart
Logo oegstgeestercourant.nl
Dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt en voorzitter stichting Dorpsmarketing Oegstgeest Hans Ludo van Mierlo zijn enthousiast over de actie 'Terug naar Oegstgeest'.
Dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt en voorzitter stichting Dorpsmarketing Oegstgeest Hans Ludo van Mierlo zijn enthousiast over de actie 'Terug naar Oegstgeest'. (Foto: Wil van Elk)

Campagne 'Terug naar Oegstgeest' zet Oegstgeest in de regio op de kaart

De permanente promotiecampagne van de Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest is begonnen. De slogan 'Terug naar Oegstgeest' duikt overal op in het dorp. Hij staat prominent op winkelruiten, clubhuizen en hotels.

'Terug naar Oegstgeest' is een 'aanhaak-campagne', die steeds meer deelnemers moet krijgen. De voorzitter van de stichting, Hans Ludo van Mierlo, en dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt, lichten de campagne gezamenlijk toe.

Waarom de campagne?
Van Mierlo: "We zijn een Top-tien woongemeente met uitstekende voorzieningen op bijna elk gebied, maar dat is niet langer vanzelfsprekend. De samenstelling van de bevolking verandert, het koopgedrag verandert, het verenigingsleven verandert. Onze winkelcentra staan onder druk blijkt uit permanent koopstromenonderzoek. Als we onze uitstekende voorzieningen in stand willen houden moeten we onze dorpstrots hoog houden en mensen van omliggende plaatsen interesseren voor onze winkelgebieden, evenementen, sportclubs en andere activiteiten."

Wat houdt de campagne in?

Van der Jagt: "De slogan Terug naar Oegstgeest is een paraplu waarmee we permanent aandacht vragen voor de vele commerciële, culturele en maatschappelijke activiteiten in het dorp, zoals de 5-Mei Fair, het Osger- en Open Monumentenweekend, het Springkussenfestival, de Poldercross, de Kerstmarkt, concerten in de Pauluskerk en het Groene Kerkje en ga zo maar door. Er zijn zoveel activiteiten die het de moeite waard maken Oegstgeest te bezoeken. We werken ook aan campagnes rond thema's als winkelen, wonen, werken, sporten, cultuur, trouwen, eten en drinken in Oegstgeest. Vanaf april hebben we een fraai vormgegeven site Terug naar Oegstgeest, waarmee alle partijen in het dorp hun activiteiten nog breder onder de aandacht kunnen brengen."

Op wie is de campagne gericht?

Van Mierlo: "We richten ons met de campagne vooral op bewoners en bedrijven in de regio. We spreken nadrukkelijk van een aanhaak-campagne. Met Terug naar Oegstgeest hebben we een sterk beeldmerk. We nodigen winkeliers, verenigingen en instellingen uit dit beeldmerk ook in hun eigen communicatie te gebruiken. De volgende stap is dat we steeds meer betekenis geven aan de slogan. Je kunt als bibliotheek bij voorbeeld denken aan een lezingencyclus en als winkelier of horecabedrijf aan korting bij herhaald bezoek. De themacampagnes doen we steeds samen met belanghebbenden."

Vanwaar de slogan Terug naar Oegstgeest?

Van Mierlo: "Deze titel van een boek van Jan Wolkers is bijna spreekwoordelijk geworden. Het ligt voor de hand daar dan ook gebruik van te maken. De cabaretier Finkers grapte eens over zijn eigen woonplaats: het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen, in Almelo is altijd wat te doen. De marketingorganisatie van Almelo introduceerde daarop de slogan Er is altijd wat te doen. Dat heeft gewerkt. Almelo is nu genomineerd als evenementenstad van het jaar. Zo moet Terug naar Oegstgeest ook voor ons gaan werken."

Oegstgeest heeft nu een krachtig woord- en beeldmerk: 'Terug naar Oegstgeest' geschreven in een krachtig handschrift met een korte ferme streep daaronder'

Wat gaan we nog meer zien van Dorpsmarketing?

Van der Jagt: "Je gaat Oegstgeest straks steeds meer terug zien in de media en op YouTube. We zitten zelf vol plannen en ideeën. Maar allereerst willen we bestaande belangen verbinden en bestaande kansen publicitair beter benutten. Daarnaast zullen we nieuwe kansen scheppen. De onderliggende vraag daarbij is steeds: waar zijn de bewoners, ondernemers, verenigingen en evenementen in het dorp mee geholpen? Met sommige ondernemers werken we momenteel aan exclusieve Oegstgeester producten, met andere aan themacampagnes, met enthousiaste inwoners en verenigingen aan evenementen, zoals rond Boerhaave."

Wie gaat dat betalen?

Van Mierlo: "De gemeente is een belangrijke subsidiegever, maar ondernemers, instellingen en verenigingen in het dorp dragen ook financieel bij, hetzij als vaste partner van Dorpsmarketing of als deelnemer in themacampagnes. Je kunt zeggen dat vooral toeristen via de toeristenbelasting Dorpsmarketing betalen. Leiden stelt de volledige opbrengst van de toeristenbelasting beschikbaar aan Leiden Marketing. In Oegstgeest is dat minder dan de helft. We zouden blij zijn met vijftig procent van de toeristenbelasting om zo nog beter onze toegevoegde waarde te kunnen bewijzen."

Hoe lang duurt de permanente campagne?

Van Mierlo: "Jarenlang. Marketing is geen sprint, maar een marathon. Je moet een imago gestaag opbouwen en dat dan blijven onderhouden. Ik neem aan dat de gemeente en onze partners in het dorp dat ook begrijpen en ons financieel blijven steunen. Als het goed is verdienen we dat geld samen ook weer ruim terug. Het aantal overnachtingen in de Oegstgeester hotels groeit jaar na jaar en daarmee ook de opbrengst van de toeristenbelasting. Hiermee stimuleren we weer de economische en sociaal-culturele activiteiten in het dorp."

Wat gaan we nog meer zien op korte termijn?

Van der Jagt: "Na de succesvolle Wolkersweken in 2017 hebben we nu bij gelegenheid van zijn 350ste geboortedag op 31 december jl. een Boerhaavejaar. Zo geven we promotionele ondersteuning aan voorgenomen activiteiten en roepen we extra culturele en economische activiteiten in het dorp op, zoals Boerhaave-lezingen en Boerhaave-arrangementen in de hotels. De Uit-agenda Oegst!, die Wil van Elk voor ons verzorgt en wekelijks publiceert in de Oegstgeester Courant en op internet, krijgt een facelift en upgrading."


Wat moeten winkeliers, verenigingen en organisaties doen als ze de slogan Terug naar Oegstgeest zelf ook willen gaan gebruiken?

Van der Jagt: "Wie nu wil aanhaken, adviseer ik: stuur even een berichtje naar info@dorpsmarketingoegstgeest.nl en je hoort snel van me."

Meer berichten