Project 'Ken je Buren' van start | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Miet de Bosschere en Guus Bannenberg: 'Er doen steeds meer zestig-plussers mee!' | Foto Willemien Timmers
Miet de Bosschere en Guus Bannenberg: 'Er doen steeds meer zestig-plussers mee!' | Foto Willemien Timmers (Foto: )
Senioren

Project 'Ken je Buren' van start

Op zaterdag 10 november vindt de kick-off van het project 'Ken je Buren' plaats, dat door het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest in het leven is geroepen. Die middag in het Dorpscentrum zal memorabel worden, temeer omdat oud-staatssecretaris Jet Bussemaker de aftrap geeft van het project.

Door Willemien Timmers

Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest-voorzitter Guus Bannenberg (62) en enthousiast lid Miet de Bosschere (76) vertellen over het project 'Ken je Buren' en het succes van hun coöperatieve vereniging.
"Als je het begrip nabuurschap onderzoekt, kom je erachter dat het, vooral in de Achterhoek en Twente, stond en staat voor de verplichting je buren met raad en daad bij te staan. Nabuurschap is een morele plicht om de ander te helpen", legt Guus Bannenberg, in het dagelijks leven bestuurder van een zorgorganisatie, uit. "Toen mijn alleenstaande buurman ouder werd, besefte ik hoe belangrijk het is dat je als oudere burger een netwerkje om je heen hebt waarop je terug kunt vallen als je dat om wat voor grote of kleine reden dan ook nodig hebt."
"De maatschappij is in de afgelopen decennia veranderd", benadrukt Miet de Bosschere. "We weten minder van elkaar, en vinden het vaak als senior moeilijk om toe te geven dat we hulp nodig hebben."

'Nieuwe netwerkjes creëren om er voor elkaar te zijn als dat nodig is'

Nabuurschap

Het project 'Ken je Buren' is erop gericht om buurtnetwerken op te zetten in Oegstgeest, om zo het nabuurschap te ondersteunen en op deze manier ouderen te helpen langer zelfstandig te blijven wonen.
"Het bestuur van Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest zit met regelmaat met allerlei maatschappelijke organisaties aan tafel, en één van de opmerkingen die mij trof, was die van een zorgverlener die zei: 'We durven bij deze cliënt de deur eigenlijk niet achter ons dicht te trekken'. Waarmee ze aangaven dat de hoognodige zorg dan misschien wel verleend was, maar dat de persoon eigenlijk behoefte had aan meer contact en hulp bij alledaagse dingen", vertelt de voorzitter. "Vandaar dat we de actie 'Ken je Buren' in het leven hebben geroepen, waarbij senioren de namen van twee of drie mensen uit hun buurt - hun 'naburen' - op een sticker invullen, en die aan de binnenkant van de meterkast kunnen plakken. Op deze manier kunnen hulpverleners meteen zien wie zij kunnen bellen voor directe hulp. Bijvoorbeeld voor het rijden naar het ziekenhuis, of het halen van wat boodschappen."
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van het project dat buren de mantelzorg voor hun buurman of buurvrouw op zich nemen. Die zorg blijft bij familie en professionals. Het gaat juist om kleine incidentele taken zoals het tijdelijk bijspringen als hij of zij even is uitgeschakeld door bijvoorbeeld een blessure. Dit soort hulp kan in geval van nood het leven dan een stuk gemakkelijker maken.

'Even bijspringen kan het leven een stuk gemakkelijker maken'

Het project is, voor zover Bannenberg weet, uniek in Nederland. "Het gaat ons erom nieuwe netwerken te creëren rond zestigplussers in Oegstgeest. Op die manier kunnen we er voor elkaar zijn als het nodig is."

Buurtnetwerk

Graag wil Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest over een aantal maanden in elk van de twaalf Oegstgeester wijken een buurtnetwerk met diverse buurtambassadeurs hebben gerealiseerd. "Inmiddels zijn er al veel mensen bij onze coöperatie betrokken", vertelt De Bosschere. "Samen ontwikkelen we ook nieuwe activiteiten als buurtborrels en een Vitality-club. Zo kunnen we mensen dichter bij elkaar brengen."
Bannenberg legt uit dat Langer Zelfstandig Leven als coöperatieve vereniging zijn activiteiten ontplooit vanuit de vraag van de leden. "We bieden niet vanalles aan waarvan wij denken dat het goed voor de mensen is. Als club willen we elkaar helpen om als oudere zo lang als dat gaat zelfstandig te blijven wonen, met een prettig netwerk van mede-senioren om je heen."

10 november

Beide Oegstgeestenaren roepen alle zestigplussers op om op 10 november vooral naar het Dorpscentrum te komen als de campagne 'Ken je Buren 'wordt afgetrapt.
Op die middag wordt ook de 'Reisgids Mantelzorg; wegwijs in de wereld van zorg voor ouderen' gepresenteerd. Deze gids, geschreven door Lodewijk Schmit Jongbloed en Daphne Riksen helpt bij het ondernemen van de juiste acties bij het verzorgen van hun partner, ouder of buur. "Dat is hard nodig omdat mantelzorgers regelmatig verdwalen in het oerwoud van regels, instanties en emoties waarmee ze te maken krijgen", aldus Schmit Jongbloed. Lees meer op www.reisgidsmantelzorg.nl.

"We nodigen alle inwoners van Oegstgeest van harte welkom aanwezig te zijn", zegt Bannenberg. "De middag begint om 13.30 uur in het Dorpscentrum aan de Lijtweg in Oegstgeest. Als afsluiting zal de eerste Ken je Buren Buurtborrel gehouden worden, waarbij per buurt een tafel is opgesteld."

Meer informatie en opgeven via:
www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl, kenjeburen@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl en 06-19917492


Programma 10 november

13.30 Inloop
14.00 Welkomstwoord Guus Bannenberg, voorzitter burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, en Corona van Malkenhorst, projectleider
14.15 Toespraak Jan Nieuwenhuis, wethouder (met o.a. portefeuilles burgerinitiatieven, betrokkenheid en buurtverbetering)
14.30 Toespraak prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar te Leiden en voormalig staatssecretaris van VWS; ervaringsdeskundige mantelzorg
14.50 Toespraak Lodewijk Schmit Jongbloed, auteur 'Reisgids Mantelzorg; wegwijs in de wereld van zorg voor ouderen'
15.00 Pauze
15.15 Tekenen intentieverklaring en invullen eerste Ken je Buren Sticker
15.30 Eerste Ken je Buren Buurtborrel aangeboden door het burgerinitiatief
16.30 Afsluiting

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>