Logo oegstgeestercourant.nl
Eline de Visser (Projectleider Taalhuis) en Dionne Dinkhuijsen (programmamanager van de Bibliotheek Bollenstreek) bieden de  Taalkrant aan aan wethouder Jan Nieuwenhuis. | Foto Willemien Timmers
Eline de Visser (Projectleider Taalhuis) en Dionne Dinkhuijsen (programmamanager van de Bibliotheek Bollenstreek) bieden de Taalkrant aan aan wethouder Jan Nieuwenhuis. | Foto Willemien Timmers (Foto: )

Week van de Alfabetisering - Uitreiking Taalkrant

Afgelopen maandag, 3 september, startte de landelijke Week van de Alfabetisering. Op die dag overhandigden vertegenwoordigers van de Bibliotheek Bollenstreek, de Taalkrant aan de wethouders in de regio.

In Oegstgeest kreeg wethouder Jan Nieuwenhuis de Taalkrant overhandigd door Dionne Dinkhuijsen (programmamanager van de Bibliotheek Bollenstreek) en Eline de Visser (Projectleider Taalhuis).


Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of computerwerk. Als er puur gekeken wordt naar de beroepsbevolking, dan blijkt bijna tien procent van de werknemers laag (digi)taalvaardig te zijn. Het loont om als werkgever de (digitale) vaardigheden van werknemers te verbeteren. De Bibliotheek Bollenstreek helpt bedrijven en hun medewerkers daarbij.

Taalhuis

Bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek werken organisaties en vrijwilligers samen om zo een optimale ondersteuning te bieden aan mensen met een taalachterstand. Het Taalhuis adviseert bedrijven bij de aanpak van laaggeletterdheid onder laagtaalvaardige werknemers in onder andere subsidiemogelijkheden en een passend aanbod, zowel op gebied van taalvaardigheid als digivaardigheid. "In de regio hebben we maar liefst 188 taalvrijwilligers lopen, die mensen begeleiden die moeite hebben met lezen en schrijven. Tweederde van deze mensen is gewoon in Nederland geboren."

Ontbijt voor bedrijven

Op 25 september organiseert de Bibliotheek Bollenstreek een ontbijt voor bedrijven waar laaggeletterdheid uitgebreid wordt besproken. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn de subsidieregeling laagtaalvaardige werknemers en de mogelijkheden in taalaanbod. "We kunnen bedrijven op allerlei manieren helpen; dat doen we nu ook al."

Wethouder Jan Nieuwenhuis reageerde enthousiast, en liet weten zich in te zullen zetten dat ook bijvoorbeeld de nieuwe bedrijven die zich op De Boeg gaan vestigen, weet zullen hebben van het Taalhuis. "Er komen zo'n 350 mensen te werken, en het is belangrijk dat in de bedrijven ook aandacht is voor laaggeletterdheid."

Meer berichten